Treść artykułu

Wykład w Centrum Pieniądza NBP „W stronę nowoczesności. Myśl techniczna w II RP”

25 Październik 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Kolejny wykład otwarty z cyklu „Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich” będzie poświęcony osiągnieciom polskiej myśli technicznej w dwudziestoleciu międzywojennym. O roli polskiej myśli technicznej w pierwszej połowie XX wieku opowie prof. Bolesław Orłowski.

Dzięki rodzimej kadrze technicznej przemysł w II RP w wybranych dziedzinach reprezentował poziom światowy. Powszechnie znany jest wkład polskich matematyków w rozpracowanie niemieckich maszyn szyfrujących, mniej znane są inne sukcesy polskich naukowców, które przyczyniły się do zwycięstwa sprzymierzonych w II wojnie i zmniejszenia strat własnych.

Wprowadzenie do wykładu

Wykład odbędzie się w sali edukacyjnej w Centrum Pieniądza NBP. Początek o godz. 17.00. Liczba miejsc ograniczona.

***

Prof. dr hab. Bolesław Orłowski (ur. 1934), absolwent Politechniki Warszawskiej (1957), zajmuje się historią techniki i jej popularyzacją. Pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki PAN (doktorat z historii 1977, habilitacja 1993), od 2001 roku profesor.

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, od 1970 członek Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki (ICOHTEC), członek Komisji Historii Nauki PAU i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek założyciel (1984) i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historii Techniki. Autor ponad 30 książek, m.in. Przygody pionierów cywilizacji (1970, 1987),  Nie tylko szablą i piórem (1985), Polacy światu (1987), Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji (1992), Historia techniki polskiej (2006) Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską wynalazców i odkrywców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki (2015–2019).

Zespół Centrum Pieniądza NBP

Pliki do pobrania: