Treść artykułu

Nowe zasady zwiedzania

01 Lipiec 2020

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu


Centrum Pieniądza NBP otwiera się dla Państwa - 2 czerwca 2020 roku. Z uwagi na stan pandemii, w ramach podejmowanych przez NBP działań prewencyjnych, w Centrum Pieniądza NBP będą obowiązywać nowe zasady zwiedzania.

Nowe zasady zwiedzania:

  • Centrum Pieniądza NBP będzie czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10.00 -13.30 i 14.30 - 18.00. We czwartki placówka będzie czynne w godz. 10.00 - 14.00 i 15.00 - 20.00. W trakcie przerwy w Centrum Pieniądza NBP, od wtorku do niedzieli w godz. 13.30 - 14.30 (a we czwartki w godz. 14.00 - 15.00) będzie prowadzona dezynfekcja;
  • Centrum Pieniądza NBP będzie dostępne tylko dla Zwiedzających indywidualnie;
  • limit Zwiedzających mogących jednocześnie przebywać w Centrum Pieniądza NBP zmniejszono do 60 osób;
  • przed wejściem do Centrum Pieniądza NBP Zwiedzający są zobowiązani zdezynfekować ręce za pomocą płynu odkażającego;
  • zwiedzający wchodzący na teren Centrum Pieniądza NBP poddawany będzie pomiarowi temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego urządzenia do pomiaru temperatury. Zwiedzający z wynikiem pomiaru temperatury wynoszącym powyżej 37°C lub który wykazuje inne objawy uzasadniające podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, obowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia naszej placówki;
  • na terenie Centrum Pieniądza NBP Zwiedzający mają obowiązek przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa, zachowania bezpiecznego dystansu wynoszącego minimum 2 metry oraz stosowania się do zaleceń animatorów i Straży Bankowej;
  • zawieszono wypożyczanie Zwiedzającym audioprzewodników i tabliczek do zwiedzania rodzinnego;
  • niedostępne dla Zwiedzających będą drukowane foldery informacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad obowiązujących w naszej placówce znajdą Państwo na Recepcji Centrum Pieniądza NBP.

Zespół Centrum Pieniądza NBP