Treść artykułu

Eksponaty ze zbiorów Centrum Pieniądza NBP powróciły po konserwacji

01 Wrzesień 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

W sierpniu 2021 r. zakończono pierwszy z trzech etapów konserwacji archiwaliów na podłożu papierowym ze zbiorów Centrum Pieniądza NBP. Archiwum Rodziny Grabskich, które zakupiono w 2012 r. od spadkobierców Władysława Grabskiego, składa się m.in. z druków okolicznościowych (zaproszeń i biletów wizytowych), wycinków gazet, maszynopisów i rękopisów, wydawnictw w formie broszur, fotografii i rysunków.

Konserwacja miała na celu przede wszystkim ochronę obiektów przed szybko postępującą degradacją spowodowaną zachodzącymi procesami fizykochemicznymi. Podłoże obiektów było mocno zakwaszone i wymagało zabiegów odkwaszających, aby spowolnić zachodzące procesy degradacyjne i destrukcyjne w celulozie, objawiające się kruchością, łamliwością, jak i zmianami kolorystycznymi w papierze.

Po zbadaniu wartości pH obiektów, których media były odporne na działanie wody, usunięto substancje zakwaszające papier poprzez kąpiele wodne, a następnie wprowadzono rezerwę alkaliczną poprzez kąpiele w roztworach zasadowych. Kolejnym ważnym procesem było wzmocnienie struktury papieru poprzez wprowadzenie klejów pochodnych celulozy. Tak zabezpieczony papier był następnie poddawany wszelkim mechanicznym reparacjom, jak uzupełnienia ubytków, podklejenia przedarć za pomocą bibułek japońskich oraz prostowanie. Podczas wykonywania prac konserwatorskich można odkryć ciekawe filigrany powstałe w procesie produkcji papieru.

Pozostałe przedmioty codziennego użytku o osobistym charakterze, pochodzące z tej spuścizny, jak np. okulary i zegarek premiera Władysława Grabskiego, można obejrzeć w sali Bank Centralny na ekspozycji stałej Centrum Pieniądza NBP im Sławomira S. Skrzypka.