Mikołajkowa lekcja

06 grudzień

Mikołajkowa lekcja

Mikołajkowa lekcja

Ponad 60 uczniów z Zespołu Szkół "Dać Szansę" w Warszawie w przeddzień Mikołajek odwiedziło Centrum Pieniądza NBP.

W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – z zespołem Downa, autyzmem, zaburzeniami zachowania oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W ich edukacji nauczyciele poświęcają wiele uwagi kształtowaniu umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym życiu, w tym przygotowaniu do pracy zawodowej oraz do samodzielnego gospodarowania budżetem domowym.

Wizyta w Centrum Pieniądza znakomicie wpisywała się w cele, jakie stawia sobie warszawska szkoła. W poniedziałek, 5 grudnia, placówkę odwiedziło ponad 60 uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej, tworzących Zespół Szkół „Dać Szansę".

Największe emocje naszych gości wzbudził Skarbiec oraz znajdująca się tam sztaba złota. Starsi uczniowie docenili również Gabinet numizmatyka z ekspozycją monet oraz projekty współczesnych banknotów i monet.

Był też czas na naukę praktycznych umiejętności – dzieci uczyły się korzystać z bankomatu oraz poznawały zabezpieczenia polskich banknotów.