Treść artykułu

Nowe zasady zwiedzania w Centrum Pieniądza NBP

04 Maj 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Z uwagi na stan pandemii, w ramach podejmowanych przez NBP działań prewencyjnych, w Centrum Pieniądza NBP będą obowiązywać nowe zasady zwiedzania.

Nowe zasady zwiedzania:

  • Centrum Pieniądza NBP będzie dostępne dla Zwiedzających indywidualnie oraz dla grup zorganizowanych, w tym grup szkolnych (do 25 osób);
  • limit Zwiedzających mogących jednocześnie przebywać w Centrum Pieniądza NBP zmniejszono do 60 osób;
  • przed wejściem do Centrum Pieniądza NBP Zwiedzający są zobowiązani zdezynfekować ręce za pomocą płynu odkażającego;
  • Zwiedzający wchodzący na teren Centrum Pieniądza NBP poddawany będzie pomiarowi temperatury ciała. Zwiedzający z wynikiem pomiaru temperatury wynoszącym powyżej 38°C lub który wykazuje inne objawy uzasadniające podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, obowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia naszej placówki;
  • na terenie Centrum Pieniądza NBP Zwiedzający mają obowiązek przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem dzieci do ukończenia 5. roku życia), zachowania bezpiecznego dystansu wynoszącego minimum 2 metry oraz stosowania się do zaleceń animatorów i Straży Bankowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad obowiązujących w naszej placówce znajdą Państwo na Recepcji Centrum Pieniądza NBP.

Zespół Centrum Pieniądza NBP