Treść artykułu

„PKO: Pewność. Zaufanie” – nowość w Centrum Pieniądza NBP

17 Styczeń 2022

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

W latach 30. XX w. hasło to było obecne w gazetach, na produktach codziennego użytku i w tramwajach. Pocztowa Kasa Oszczędności była największą instytucją finansową w dwudziestoleciu międzywojennym i jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek.

W Centrum Pieniądza NBP powstała ekspozycja poświęcona dziejom PKO w latach 1919–1939. Intencją przyświecającą prezentacji tej instytucji niezwykle zasłużonej dla promowania idei oszczędzania było zaakcentowanie zagadnienia „oszczędzania” – działania jakże aktualnego i będącego jednym z obszarów edukacji ekonomicznej Centrum Pieniądza NBP. Gablota poświęcona PKO jest zaaranżowana bardzo atrakcyjnie. Oprócz zdjęć nawiązujących do historii Kasy oraz reprodukcji plakatów propagandowych, pokazano także kolekcję skarbonek ze zbiorów Centrum Pieniądza NBP.

Pocztowa Kasa Oszczędności została powołana dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w lutym 1919 r. Organizatorem i pierwszym dyrektorem PKO był Hubert Ignacy Linde, pełniący jednocześnie funkcję ministra poczt i telegrafów.

Łączenie usług pocztowych z bankowymi miało korzenie w zaborze austriackim, a Linde miał doświadczenie organizatora polskiej poczty w Galicji. Początki PKO były bardzo skromne. Inflacja, a później hiperinflacja nie sprzyjały oszczędzaniu. Sytuacja zmieniła się wraz z reformą skarbowo-walutową przeprowadzoną przez premiera Władysława Grabskiego w 1924 r.

Stabilizacja waluty zachęciła Polaków do oszczędzania. W 1928 r. posadę prezesa Kasy objął Henryk Gruber, kawaler orderu Virtuti Militari, doktor prawa, doświadczony urzędnik państwowy. PKO wiele zawdzięczała inwencji i osobistemu zaangażowaniu prezesa. To on tworzył jej markę, zaufanie społeczne i potęgę finansową, sięgając po środki wówczas nowatorskie: uruchomił rozbudowaną, wielowątkową kampanię promocyjną i był autorem patronującego jej hasła: „Pewność. Zaufanie”.

Szczególną wagę przywiązywał Gruber do popularyzacji oszczędzania wśród najmłodszych, czego przejawem było prowadzenie od 1935 r. Szkolnych Kas Oszczędności. Jednocześnie PKO prowadziła działania wspierające gospodarkę państwa oraz jego cele społeczne: budowę Gdyni i portu, Centralnego Okręgu Przemysłowego, a także budowę elektrowni, gazowni, wodociągów oraz budownictwo mieszkaniowe.

Zespół Centrum Pieniądza NBP