Stypendyści w Centrum

23 listopad

Stypendyści w Centrum

Stypendyści w Centrum

Dziś w Narodowym Banku Polskim inauguracja XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych i wręczenie stypendiów pomostowych. Po ceremonii, o godzinie 15.00, stypendyści zwiedzą Centrum Pieniądza NBP.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć naukę na wyższych uczelniach. Wspiera młodych ludzi podejmujących studia i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP).

Narodowy Bank Polski jest zaangażowany w Program od samego początku jego istnienia. W aktualnej, XV edycji NBP finansuje stypendia pomostowe dla 193 studentów I roku kierunków, których programy obejmują zagadnienia związane z ekonomią i finansami; 70 studentów II roku osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz 42 najlepszych studentów realizujących studia z zakresu ekonomii lub finansów na III lub IV roku. Łącznie w tym roku zostanie przyznanych 1007 stypendiów, w tym 305 dofinansowanych przez NBP.