Treść artykułu

Wyniki II edycji Konkursu CP NBP za najlepszą pracę magisterską z historii społeczno-gospodarczej

04 Styczeń 2023

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Wyniki „II edycji Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z historii społeczno-gospodarczej, obronioną w 2021 roku”.

Członkowie Kapituły Konkursu obradujący w składzie: prof. Wojciech Roszkowski (Przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Andrzej Nowak, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Jan Żaryn podjęli decyzję o przyznaniu trzech nagród oraz dwóch wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia trafiły do pięciu autorów najwyżej ocenionych prac magisterskich:

  • I Nagrodę (Nagroda Główna) w wysokości 15 000 zł – przyznano Panu Maciejowi Kwiatkowskiemu za pracę magisterską pt. „Intensywność rozwoju gospodarczego starostw: gniewskiego (Pomorze) knyszyńskiego (Podlasie) w XVI-XVIII wieku” (praca obroniona pod kierunkiem prof. dr hab. Cezarego Kuklo, Uniwersytet w Białymstoku);
  • II Nagrodę w wysokości 6 000 zł – przyznano Panu Marcinowi Bubiczowi za pracę magisterską pt.  „Premier Margaret Thatcher i polityka administracji brytyjskiej wobec Polski w latach 1979 – 1990” (praca obroniona pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Januszek-Sieradzkiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski);
  • III Nagrodę w wysokości 4 000 zł – przyznano Panu Patrykowi Kucowi za pracę magisterską pt. „Starostwo krzeszowskie w latach 1547–l779. Studium społeczno-gospodarcze” (praca obroniona pod kierunkiem dr hab. Marka Ferenca, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

Członkowie Kapituły zdecydowali o przyznaniu dwóch wyróżnień:

  • w wysokości 2 500 zł dla Pana Huberta Korzeniowskiego za pracę magisterską pt. „Kwestia aprowizacji wojska w Księstwie Warszawskim ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do wojny 1812 r.” (praca obroniona pod kierunkiem prof. dr hab. Jarosława Czubatego, Uniwersytet Warszawski);
  • w wysokości 2 500 zł dla Pana Jana Kiełbasiewicza za pracę magisterską pt. „Podatek czopowego i szelężnego w funkcjonowaniu sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego za panowania Augusta II” (praca obroniona pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Zwierzykowskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Członkowie Kapituły zwrócili uwagę na wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy ocenianych prac, różnorodność podjętej tematyki oraz sposób ujęcia problemów badawczych.

Zespół Centrum Pieniądza NBP