Treść artykułu

Wystawa monet z Żołnierzami Niezłomnymi

05 Marzec 2018

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Okolicznościowa wystawa monet kolekcjonerskich przedstawiających sylwetki żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego będzie prezentowana w CP NBP do końca marca 2018 r.

Z okazji przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka przygotowało w Sali Wojny wystawę serii monet kolekcjonerskich przedstawiających żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

Siedem lat temu 1 marca po raz pierwszy obchodzono święto państwowe - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zostało one uchwalone z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Narodowy Bank Polski w lutym 2017 r. rozpoczął emisję serii srebrnych monet kolekcjonerskich poświęconych żołnierzom walczącym w polskim podziemiu niepodległościowym, antysowieckim i antykomunistycznym.

– Wybraliśmy najbardziej znaczące i dramatyczne życiorysy, które stały się symbolami postaw patriotycznych. Narodowy Bank Polski pragnie jednak, aby seria ta upamiętniała całe powojenne podziemie antykomunistyczne – napisał prof. Adam Glapiński, prezes NBP, w folderze towarzyszącym monecie inaugurującej serię.

Dotychczas w serii ukazały się 10-złotowe monety: „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Żołnierze Niezłomni", „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Danuta Siedzikówna Inka" (27.02.2017), „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Witold Pilecki ps. Witold" (28.09.2017), „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Feliks Selmanowicz ps. Zagończyk" (22.11.2017), „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Henryk Glapiński ps. Klinga" (5.12.2017) oraz „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – August Emil Fieldorf ps. Nil” (23.02.2018).

Wspólnym motywem monet składających się na kolekcję jest biało-czerwona flaga z symbolem Polski Walczącej oraz napis „Zachowali się jak trzeba", umieszczone na rewersach. Motto „Zachowali się jak trzeba" zostało zainspirowane sławami „Inki”, która w grypsie przesłanym na krótko przed śmiercią siostrom Mikołajewskim z Gdańska, napisała: Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.

Więcej informacji o monetach kolekcjonerskich NBP na stronie www.nbp.pl/monety.