Treść artykułu

Bankoteka

04 Marzec 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Bankoteka to magazyn, który od kilku lat towarzyszy powstawaniu Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Jego pierwotnym zadaniem było relacjonowanie przebiegu prac nad placówką, przybliżanie idei jej tworzenia poprzez wywiady z twórcami koncepcji merytorycznej i artystycznej oraz wypowiedzi ekspertów współpracujących z NBP przy projektowaniu przestrzeni wystawienniczej. W Bankotece prezentowane były również najciekawsze eksponaty, jakie obecnie można oglądać w Centrum Pieniądza NBP. Magazyn odsłaniał także kulisy architektoniczne powstającego Centrum, publikując wizualizacje i zdjęcia z realizacji kolejnych etapów prac.

Dotychczas ukazały się trzydzieści cztery numery Bankoteki w wersji polskiej, angielskiej i rosyjskiej. Trzy wydania magazynu poświęcone były tematyce wystaw czasowych przygotowanych w holu Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie - historii polskiej i amerykańskiej bankowości centralnej, reformom Władysława Grabskiego oraz wojennym losom złota Banku Polskiego. Ostatnie specjalne wydanie Bankoteki było poświęcone wystawie „Dzieje pieniądza”.

Archiwalne numery magazynu Bankoteka można pobrać jako PDF po kliknięciu na zdjęcia poniżej.

Bankoteka - wydanie specjalneBankoteka 14Bankoteka 13Bankoteka 12Bankoteka 11Bankoteka 10Bankoteka_9Bankoteka_8Bankoteka_7Bankoteka 6Bankoteka 5Bankoteka s3Bankoteka s2Bankoteka s1Bankoteka 4Bankoteka 4Bankoteka 2Bankoteka 1