Treść artykułu

Gimnazja

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Zajęcia na ekspozycji

1. Pieniądz z historią w tle klasy (II – III)

Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Uczestnicy zajęć odkrywają powiązania między etapami kształtowania się pieniądza i systemów pieniężnych a przełomowymi wydarzeniami w dziejach świata i Polski. Zajęcia są prowadzone w salach: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Systemy pieniężne, Gabinet numizmatyka, Wojny, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza.

2. Bank i pieniądz (II – III)

Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Podczas zajęć są wyjaśniane zagadnienia związane z historią bankowości i zasadami działania różnych typów banków. Wiele uwagi zostanie poświęcone roli i zadaniom banku centralnego. Zajęcia są prowadzone w salach: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Ulica Bankowa, Bank centralny, Skarbiec, Laboratorium autentyczności.

3. Zwiedzanie ogólne Centrum Pieniądza NBP (klasy II – III)

Czas zwiedzania około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Tę formę wizyty polecamy grupom szkolnym, które przyjeżdżają do Warszawy na wycieczkę i dla których pobyt w CP NBP jest jedną z licznych atrakcji tego dnia. Zwiedzanie ekspozycji z animatorem trwa około 90 minut. W tym czasie uczniowie zwiedzą najważniejsze sale ekspozycyjne i poznają najciekawsze eksponaty.

4. Wojenne losy polskiego złota

Czas trwania zajęć około 60 – 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 1,5 – 2 godz.

Przedmiotem zajęć jest fascynujący, ale stosunkowo mało znany epizod z okresu II wojny światowej, jakim była wieloletnia dramatyczna odyseja rezerw kruszcowych Banku Polskiego SA. Władze II Rzeczypospolitej traktowały złoto znajdujące się w zasobach Banku Polskiego SA jako skarb narodowy, który mógłby być wykorzystany w krytycznym dla państwa momencie. Podczas zajęć wyjaśnimy znaczenie rezerw kruszcowych dla systemu pieniężnego, który obowiązywał przed II wojną światową, opowiemy o funkcjonowaniu pieniądza na terenie Generalnej Guberni, a także wyjaśnimy znaczenie złota we współczesnych systemach monetarnych.
Zajęcia składają się z projekcji filmu dokumentalnego przedstawiającego wojenne losy polskiego złota oraz zwiedzania części ekspozycji, która dotyczy tematu zajęć.

Uwaga! Można wybrać opcję zajęć bez projekcji filmu.

Warsztaty w sali edukacyjnej

1. Twórca pieniądza i produkcja pieniądza (klasa II)

Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Tworzenie banknotów to skomplikowany proces. Każdy element banknotu ma ściśle określone znaczenie, a liczne zabezpieczenia chronią go przed fałszerstwem. Banknoty różnych krajów to także swego rodzaju wizytówki państw. Warsztaty Twórca pieniądza i produkcja pieniądza wyjaśniają tajniki projektowania i produkcji pieniędzy oraz znaczenie poszczególnych znaków na banknotach. Uczestnicy mają też możliwość zaprojektowania banknotu i doświadczenia, jak niełatwym zdaniem jest dostosowanie wizji artystycznej do obowiązujących zasad produkcji pieniądza.

2. Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów (klasy II –III)

Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem! Nie wolno także posługiwać się fałszywymi pieniędzmi. W związku z tym warto się nauczyć odróżniać banknot prawdziwy od podrobionego, a to wymaga poznania różnych typów zabezpieczeń. Warsztaty Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów wyjaśnią, jak są zabezpieczane banknoty, które zabezpieczenia widać gołym okiem, a które są ukryte. Uczestnicy zajęć dowiedzą się także, co należy zrobić, jeżeli ktoś obawia się, że ma banknot, który może być fałszywy.

3. Ale bank! (klasa III)

Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Trudno dziś sobie wyobrazić świat bez telewizji, internetu czy banków. Są one ściśle związane z codziennym życiem. W banku można założyć konto osobiste, na które wpływa pensja lub jest wpłacane kieszonkowe od rodziców. Za pośrednictwem konta bankowego opłacamy rachunki, dokonujemy przelewów na inne konta, do firm czy instytucji. Warsztaty Ale Bank! wyjaśnią, jak powstały banki, jaka jest ich rola i jak korzystać z ich usług.