Treść artykułu

Gimnazja

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Tematyczne ścieżki zwiedzania ABC Centrum Pieniądza

Centrum Pieniądza NBP obejmuje 16 sal ekspozycyjnych, zwanych modułami, kilkaset multimediów i tysiące unikatowych eksponatów. Dla uczniów gimnazjów przygotowaliśmy dwie tematyczne ścieżki zwiedzania Centrum Pieniądza NBP. Trasa każdej ścieżki w zależności od tematu, prowadzi przez inne sale. Zwiedzanie CP NBP trasą ścieżki zwiedzania trwa około 90 minut i odbywa się w towarzystwie animatora CP NBP.

Rezerwacja zajęć dla grup szkolnych prowadzona jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-15:00, pod numerem telefonu 22 185 25 25.

1. Pieniądz z historią w tle
Dzisiejszy pieniądz w niewielkim stopniu przypomina pierwsze złote i srebrne monety starożytnych Greków. Ścieżka zwiedzania Pieniądz z historią w tle odkrywa powiązania pomiędzy etapami kształtowania się pieniądza i systemów pieniężnych, a przełomowymi wydarzeniami w dziejach świata i Polski. Trasa ścieżki prowadzi przez moduły Antyk-Średniowiecze-Nowożytność, Systemy pieniężne, Gabinet numizmatyka, Wojny, PRL, Transformacja, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza.

2. Pieniądz w banku
Początki bankowości związane są z depozytem, czyli przechowywaniem pieniędzy. Wraz z rozwojem cywilizacji zwiększała się liczba usług i postępowała specjalizacja banków. Podczas wędrówki ścieżką Pieniądz w banku wyjaśnione zostaną zagadnienia związane z historią bankowości i zasadami działania różnych typów banków. Dużo uwagi poświęcone zostanie roli i zadaniom banku centralnego. Trasa ścieżki prowadzi przez moduły Antyk-Średniowiecze-Nowożytność, Ulica bankowa, Bank centralny, Skarbiec, Laboratorium autentyczności.

Warsztaty edukacyjne

Interaktywne warsztaty edukacyjne przygotowane dla gimnazjów pozwalają poznać tajniki produkcji pieniędzy, sposoby ich zabezpieczania przez fałszerstwem, historię i zasady działania banków oraz zasady bezpiecznego korzystania z nowoczesnych metod płatniczych. Każde warsztaty trwają ok. 90 minut i prowadzone są przez edukatorów CP NBP. Zapraszamy grupy liczące 10-25 osób.

Rezerwacja zajęć dla grup szkolnych prowadzona jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-15:00, pod numerem telefonu 22 185 25 25.

1. Twórca pieniądza i produkcja pieniądza
Warsztaty przeznaczone są dla klasy 1.
Tworzenie banknotów to skomplikowany, angażujący wiele osób i instytucji proces. Każdy element banknotu ma ściśle określone znaczenie, a liczne zabezpieczenia chronią przed fałszerstwem. Banknoty różnych krajów to także swego rodzaju wizytówki państw. Warsztaty Twórca pieniądza i produkcja pieniądza wyjaśniają tajniki projektowania i produkcji pieniędzy oraz znaczenie poszczególnych znaków na banknotach. Uczestnicy zajęć przeistaczają się w projektantów i doświadczają, jak wizję artystyczną dostosować do obowiązujących zasad.

2. Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów
Warsztaty przeznaczone są dla klas 1-2.
Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem! Nie wolno także posługiwać się fałszywymi pieniędzmi. Dlatego bardzo ważne jest, aby potrafić odróżnić banknot prawdziwy od podrobionego, a to wymaga poznania różnych typów zabezpieczeń. Warsztaty Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów dokładnie wyjaśnią, jak zabezpieczane są banknoty, które z zabezpieczeń widać gołym okiem, a które są ukryte. Uczestnicy zajęć dowiedzą się także co robić, jeżeli obawiamy się, że posiadany banknot może być fałszywy.

4. Ale bank!
Warsztaty przeznaczone są dla klas 1-3.
Trudno jest wyobrazić sobie świat bez telewizji, Internetu czy… banków. Są ściśle związane z codziennym życiem. W banku można założyć konto osobiste, na które wpływa pensja czy wpłacane jest kieszonkowe od rodziców. Za pośrednictwem konta bankowego opłacamy rachunki, dokonujemy przelewów na inne konta, do firm czy instytucji. Warsztaty Ale Bank! wyjaśnią, jak powstały banki, jaka jest ich rola i jak z nich można korzystać.