Treść artykułu

Seniorzy

22 Maj 2017

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Oferta dla seniorów

Zwiedzanie ogólne Centrum Pieniądza NBP

  • zwiedzanie ogólne Centrum Pieniądza NBP
  • opis: przewodnik przybliża najważniejsze zagadnienia związane z historią pieniądza, rolą i misją banku centralnego, pokazuje zakamarki bankowego skarbca, a także opowiada, jak rozpoznać autentyczność banknotu oraz jak się ustrzec przed fałszywymi pieniędzmi.
  • sale: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Systemy pieniężne, Ulica Bankowa, Bank centralny, Gabinet numizmatyka, Skarbiec, Laboratorium autentyczności.

Czas trwania: około 90 minut.

Wykład połączony ze zwiedzaniem

  • wykład połączony ze zwiedzaniem
  • opis: spotkanie rozpoczyna się 30-minutowym wykładem w sali edukacyjnej Centrum Pieniądza, po którym zapraszamy na 60-minutowy spacer po salach związanych tematycznie z wykładem.
  • sale: Ulica Bankowa, Bank centralny, Skarbiec, Wojny, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza.

Proponujemy wykłady:
„Władysław Grabski: człowiek na miarę swoich czasów”
Władysław Grabski to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych polskich polityków i ekonomistów. Jego działalność publiczna jest nieodłącznie związana z odbudową państwa polskiego po I wojnie światowej. W trakcie wykładu prezentujemy, gospodarcze wyzwania, z którymi musiała mierzyć się II Rzeczpospolita w pierwszych latach istnienia, zasługi Władysława Grabskiego na rzecz odrodzenia złotego oraz funkcjonowanie polskiej waluty w okresie międzywojennym.

„Odrodzenie złotego w niepodległej Polsce”
Wykład „Odrodzenie złotego w niepodległej Polsce” przedstawia kluczowe etapy odbudowy systemu pieniężnego po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku. Wskazane są najważniejsze wydarzenia związane z przeprowadzaniem reform walutowo-skarbowych w okresie II Rzeczypospolitej. Historia pieniądza jest tu prezentowana w kontekście dziejów bankowości centralnej, w tym głównie działalności emisyjnej Banku Polskiego SA. Środki płatnicze (a szczególnie banknoty złotowe) emitowane w dwudziestoleciu międzywojennym, pełniły bowiem nie tylko funkcje użytkowe i społeczno-gospodarcze, ale również stały się nośnikami państwowej propagandy. Ikonograficzne wyobrażenia umieszczone na znakach pieniężnych prezentowały zarówno elementy narodowych tradycji, historii i tożsamości, jak również – wskazywały na koncepcje nowej polityki gospodarczej i pożądany kierunek rozwoju kraju. Bogata symbolika, dbałość o szczegóły graficzne i nawiązania do dzieł wybitnych twórców świadczyły także o wysokich walorach artystycznych pieniądza papierowego niepodległej Polski.

Możliwe jest również przygotowanie wykładów na inne, niż wymienione, tematy związane z historią pieniądza oraz/lub zorganizowanie oprowadzania z uwzględnieniem wybranych tematów/epok.

Czas trwania: 105 minut (razem z 15-minutową przerwą między wykładem i zwiedzaniem).