Treść artykułu

Studenci

15 Wrzesień 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Oferta dla studentów

Pieniądz w kulturze i popkulturze

  • Zwiedzanie tematyczne
  • opis: Pieniądz w kulturze i popkulturze to spojrzenie na pieniądze i bogactwo - przez pryzmat ludzi kultury i popkultury.  Podczas spaceru przez wybrane sale  Centrum Pieniądza NBP zwiedzający wspólnie z animatorem zastanowią się nad sposobem w jaki posiadanie pieniędzy lub ich brak wpłynęło na bieg historii. Motywy, które zostaną poruszone podczas zwiedzania to: definicja bogactwa, materialna i symboliczna wartość złota, luksus, obraz pieniądza w kulturze  i popkulturze
  • sale: Antyk-Średniowiecze-Nowożytność, Ulica Wielkich Polskich Ekonomistów – Ulica Bankowa, Skarbiec, Laboratorium autentyczności, Upadek komunizmu, Giełda i rynki finansowe, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza
  • Czas trwania: około 90 min. zwiedzania; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.