Treść artykułu

Szkoły podstawowe

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Zajęcia na ekspozycji

Rezerwacja zajęć dla grup szkolnych prowadzona jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:30-15:30, pod numerem telefonu 22 185 25 25.

Zajęcia na ekspozycji

Centrum Pieniądza NBP obejmuje 16 sal ekspozycyjnych, kilkaset multimediów i tysiące unikatowych eksponatów. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowaliśmy specjalne zajęcia na ekspozycji, podczas których uczniowie zwiedzają wybrane sale i rozwiązują zadania dotyczące wybranych aspektów ekspozycji. Zajęcia trwają 90 minut i prowadzone są przez animatorów CP NBP.

1. Był sobie pieniądz
Dzisiejszy pieniądz w niewielkim stopniu przypomina pierwsze złote i srebrne monety starożytnych Greków. Zajęcia Był sobie pieniądz objaśniają poszczególne etapy rozwoju pieniądza, od pojawienia się pierwszych płacideł, poprzez wynalezienie monet, powstanie pierwszych banknotów aż do pojawienia się elektronicznych form zapisu pieniądza. Trasa obejmuje moduły Antyk-Średniowiecze-Nowożytność, Systemy pieniężne, Ulica bankowa, Bank centralny, Skarbiec.

2. Orzeł czy reszka, gdzie zwierzak mieszka?

Zajęcia poświęcone są monetom - ich historii, budowie, rodzajom. Rozwiązując zagadki dzieci podążają tropem zwierząt ukrytych na monetach z całego świata. Dowiadują się także dlaczego niektóre państwa umieszczają na swoich monetach wizerunki zwierząt i jednocześnie poznają proces projektowania i produkcji monet. W czasie zajęć omawiana jest budowa monety a na koniec dzieci mogą zaprojektować własną. W czasie zajęć odwiedzane są moduły: Twórca pieniądza i produkcja pieniądza, Antyk-Średniowiecze-Nowożytność, Gabinet numizmatyka, Skarbiec.

Warsztaty edukacyjne

Interaktywne warsztaty edukacyjne przygotowane dla wszystkich klas szkoły podstawowej pozwalają poznać historię pieniędzy, tajniki ich produkcji, sposoby zabezpieczania przez fałszerstwem oraz historię i zasady działania banków. Każde warsztaty trwają ok. 90 minut i prowadzone są przez edukatorów CP NBP. Zapraszamy grupy liczące 10-25 osób.

Rezerwacja zajęć dla grup szkolnych prowadzona jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:30-15:30, pod numerem telefonu 22 185 25 25.

1.Pieniądzem może być wszystko?
Warsztaty przeznaczone są dla klas 1-4.
Zanim wynaleziono monety funkcję pieniądza spełniały inne przedmioty zwane płacidłami. Aby płacidło uznano za środek wymiany handlowej musiało ono spełniać szereg istotnych warunków. Warsztaty Pieniądzem może być wszystko? wyjaśniają czym były płacidła, jakich przedmiotów używano w różnych rejonach świata i dlaczego. Uświadamiają także, że wynalezienie monet – jakże wygodnych w użyciu! – wpłynęło na rozwój cywilizacji.

2.Twórca pieniądza i produkcja pieniądza
Warsztaty przeznaczone są dla klas 5-6.
Tworzenie banknotów to skomplikowany, angażujący wiele osób i instytucji proces. Każdy element banknotu ma ściśle określone znaczenie, a liczne zabezpieczenia chronią przed fałszerstwem. Banknoty różnych krajów to także swego rodzaju wizytówki państw. Warsztaty Twórca pieniądza i produkcja pieniądza wyjaśniają tajniki projektowania i produkcji pieniędzy oraz znaczenie poszczególnych znaków na banknotach. Uczestnicy zajęć przeistaczają się w projektantów i doświadczają, jak wizję artystyczną dostosować do obowiązujących zasad.

3.Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów
Warsztaty przeznaczone są dla klas 5-6.
Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem! Nie wolno także posługiwać się fałszywymi pieniędzmi. Dlatego bardzo ważne jest, aby potrafić odróżnić banknot prawdziwy od podrobionego, a to wymaga poznania różnych typów zabezpieczeń. Warsztaty Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów dokładnie wyjaśnią, jak zabezpieczane są banknoty, które z zabezpieczeń widać gołym okiem, a które są ukryte. Uczestnicy zajęć dowiedzą się także co robić, jeżeli obawiamy się, że posiadany banknot może być fałszywy.