Treść artykułu

Szkoły podstawowe

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Zajęcia na ekspozycji

1. O pieniądzu to i owo (klasy 0 – II)

Czas trwania zajęć około 35 – 45 min.; czas pobytu w CP NBP około 75 min.

Uczestnicy zajęć dowiadują się, skąd się wzięły pieniądze, jak zmieniał się ich wygląd i dlaczego na świecie są różne waluty.

Zajęcia są prowadzone w salach: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Laboratorium autentyczności i Bank centralny.

2. Nasz polski złoty (klasy II – III)

Czas trwania zajęć około 45 min.; czas pobytu w CP NBP około 75 min.

Bohaterem zajęć jest polski złoty. W czasie zajęć uczestnicy poznają naszą rodzimą walutę, jej emitenta, czyli Narodowy Bank Polski, dowiadują się także, jak powstają banknoty i monety.

Zajęcia są prowadzone w salach: Bank centralny, Laboratorium autentyczności, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza.

3. 5 x pieniądz (klasy III – IV)

Czas trwania zajęć około 60 min..; czas pobytu w CP NBP około 90 min.

Pięć bardzo różnych opowieści o pieniądzu: skąd się wzięły, jak wyglądały dawniej, jakie przedstawienia znajdują się na współczesnych polskich banknotach obiegowych oraz czy monety zawsze są okrągłe.

Zajęcia są prowadzone w salach: Twórca pieniądza i produkcja pieniądza, Antyk–średniowiecze–nowożytność, Gabinet numizmatyka, Skarbiec.

4. Orzeł czy reszka, gdzie zwierzak mieszka? (klasy I – IV)

Czas trwania zajęć około 60–90 min.; czas pobytu w CP NBP około 1,5–2 godz.

Zajęcia są poświęcone monetom – ich historii, budowie, rodzajom. Rozwiązując zagadki, dzieci podążają tropem zwierząt ukrytych na monetach z całego świata. Dowiadują się, dlaczego niektóre państwa umieszczają na swoich monetach wizerunki zwierząt i jednocześnie poznają proces projektowania i produkcji monet.

Zajęcia są prowadzone w salach: Twórca pieniądza i produkcja pieniądza, Antyk–średniowiecze–nowożytność, Gabinet numizmatyka, Skarbiec.

5. Był sobie pieniądz (klasy IV – VI)

Czas trwania zajęć około 60 min.; czas pobytu w CP NBP około 90 min.

W czasie zajęć uczniowie poznają poszczególne etapy rozwoju pieniądza – od pojawienia się pierwszych płacideł, poprzez wynalezienie monet, powstanie pierwszych banknotów, aż do pojawienia się elektronicznych form zapisu pieniądza.

Zajęcia są prowadzone w salach: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Systemy pieniężne, Ulica Bankowa, Bank centralny, Skarbiec.

6. Pieniądz. Mały przedmiot, wielka historia (klasy VII – VIII)

Czas trwania zajęć około 1,5 godz.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Pieniądz – miernik wartości i środek wymiany – jest także nośnikiem informacji, świadectwem historii. Uczestnicy zajęć analizując przedstawienia i napisy na monetach i banknotach, odkrywają powiazania pieniądza z ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski i Europy.

Zajęcia odbywają się w salach: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Systemy pieniężne, Gabinet numizmatyka, Wojny, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza.

7. Od denara do złotego. Zwiedzanie CP NBP (klasy IV-VI)

Czas zwiedzania około 60 min.; czas pobytu w CP NBP około 90 godz.

Zwiedzanie tematyczne adresowane do  młodszych grup szkolnych, przyjeżdżających do Warszawy na wycieczkę. W czasie trwającej około 60 minut wizyty grupa w towarzystwie animatora podążać będzie śladem pieniądza na ziemiach polskich.

8. Zwiedzanie ogólne Centrum Pieniądza NBP (klasy VII-VIII)

Czas zwiedzania około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Tę formę wizyty polecamy grupom szkolnym, które przyjeżdżają do Warszawy na wycieczkę i dla których pobyt w CP NBP jest jedną z licznych atrakcji tego dnia. Zwiedzanie ekspozycji z animatorem trwa około 90 minut. W tym czasie uczniowie zwiedzą najważniejsze sale ekspozycyjne i poznają najciekawsze eksponaty.

Warsztaty w sali edukacyjnej

1. Pieniądzem może być wszystko? (klasy I – IV)

Czas trwania zajęć około 60 min.; czas pobytu w CP NBP około 90 min.

Zanim wynaleziono monety, funkcję pieniądza spełniały inne przedmioty zwane płacidłami. Aby płacidło uznano za środek wymiany handlowej, musiało ono spełniać szereg warunków. Warsztaty Pieniądzem może być wszystko? wyjaśniają, czym były płacidła, jakich przedmiotów do płacenia używano w różnych rejonach świata i dlaczego. Uświadamiają także, że wynalezienie monet – jakże wygodnych w użyciu – wpłynęło na rozwój cywilizacji.

2. Twórca pieniądza i produkcja pieniądza (klasy V – VII)

Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Tworzenie banknotów to skomplikowany proces, angażujący wiele osób i instytucji. Każdy element banknotu ma ściśle określone znaczenie, a liczne zabezpieczenia chronią go przed fałszerstwem. Banknoty różnych krajów to także swego rodzaju wizytówki państw. Warsztaty wyjaśniają tajniki projektowania i produkcji pieniędzy oraz znaczenie poszczególnych znaków na banknotach. Uczestnicy zajęć mają też możliwość zaprojektowania banknotu i doświadczenia, jak niełatwym zdaniem jest dostosowanie wizji artystycznej do obowiązujących zasad produkcji pieniądza.

3. Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów ( klasy V – VII)

Czas trwania zajęć około 90 min..; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem! Nie wolno także posługiwać się fałszywymi pieniędzmi. W związku z tym warto się nauczyć odróżniać banknot prawdziwy od podrobionego, a to wymaga poznania różnych typów zabezpieczeń. Warsztaty Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów wyjaśnią, jak są zabezpieczane banknoty, które zabezpieczenia widać gołym okiem, a które są ukryte. Uczestnicy zajęć dowiedzą się także, co należy zrobić, jeżeli ktoś obawia się, że ma banknot, który może być fałszywy.