Treść artykułu

Szkoły ponadgimnazjalne (średnie)

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Zajęcia na ekspozycji

1. Bank i pieniądz

Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Tematem zajęć jest historia bankowości i zasady działania różnych typów banków. Wiele uwagi jest poświęcone roli i zadaniom banku centralnego.

Zajęcia są prowadzone w salach: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Ulica Bankowa, Bank centralny, Skarbiec, Laboratorium autentyczności.

2. Pieniądz z historią w tle

Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

W czasie zajęć Pieniądz z historią w tle uczniowie odkrywają powiązania między etapami kształtowania się pieniądza i systemów pieniężnych a przełomowymi wydarzeniami w dziejach świata i Polski.

Zajęcia są prowadzone w salach: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Systemy pieniężne, Gabinet numizmatyka, Wojny, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza.

3. Zwiedzanie ogólne Centrum Pieniądza NBP

Czas zwiedzania około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Tę formę wizyty polecamy grupom szkolnym, które przyjeżdżają do Warszawy na wycieczkę i dla których pobyt w Centrum Pieniądza NBP jest jedną z licznych atrakcji tego dnia.

Zwiedzanie ekspozycji z animatorem trwa około 90 minut. W tym czasie uczniowie zwiedzą najważniejsze sale ekspozycyjne i zobaczą najciekawsze eksponaty.

4. Wojenne losy polskiego złota

Czas trwania zajęć około 60 – 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 1,5 – 2 godz.

Przedmiotem zajęć jest fascynujący, ale stosunkowo mało znany epizod z okresu II wojny światowej, jakim była wieloletnia dramatyczna odyseja rezerw kruszcowych Banku Polskiego SA. Władze II Rzeczypospolitej traktowały złoto znajdujące się w zasobach Banku Polskiego SA jako skarb narodowy, który mógłby być wykorzystany w krytycznym dla państwa momencie. Podczas zajęć wyjaśnimy znaczenie rezerw kruszcowych dla systemu pieniężnego, który obowiązywał przed II wojną światową, opowiemy o funkcjonowaniu pieniądza na terenie Generalnej Guberni, a także wyjaśnimy znaczenie złota we współczesnych systemach monetarnych.
Zajęcia składają się z projekcji filmu dokumentalnego przedstawiającego wojenne losy polskiego złota oraz zwiedzania części ekspozycji, która dotyczy tematu zajęć. Uwaga! Można wybrać opcję zajęć bez projekcji filmu.

5. Dzieje złotego

Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Podczas zajęć uczniowie poznają historię polskiej waluty począwszy od „złotego wieku” Rzeczpospolitej, przez okres międzywojenny, aż do denominacji z 1995 r. Dowiadują się, w jaki sposób najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski znalazły swoje odzwierciedlenie w rozwoju złotego.

Zajęcia prowadzone są w salach: Antyk-średniowiecze-nowożytność, Gabinet numizmatyka, Bank centralny, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza.

6. Bank centralny - Nowość - od kwietnia 2019 r. 

Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Podczas zajęć omawiana jest geneza banków centralnych na świecie i na ziemiach polskich. Uczniowie poznają okoliczności powstania jednych z najstarszych banków centralnych Europy, m.in. Banku Anglii, szwedzkiego Riksbanku czy Banku Francji. Szczególna uwaga poświęcona jest współczesnej działalności  Narodowego Banku Polskiego.

Zajęcia prowadzone są w salach Antyk-średniowiecze-nowożytność oraz Bank centralny.

Warsztaty w sali edukacyjnej

1. Ale bank! (klasy I – II)

Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz.

Trudno dziś sobie wyobrazić świat bez telewizji, internetu czy banków. Są one ściśle związane z codziennym życiem. W banku można założyć konto osobiste, na które wpływa pensja lub jest wpłacane kieszonkowe od rodziców. Za pośrednictwem konta bankowego opłacamy rachunki, dokonujemy przelewów na inne konta, do firm czy instytucji. Warsztaty Ale Bank! wyjaśnią, jak powstały banki, jaka jest ich rola i jak korzystać z ich usług.