Treść artykułu

Szkoły ponadpodstawowe

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Oferta dla szkół ponadpodstawowych

Bank i pieniądz

 • zajęcia na ekspozycji
 • opis: Tematem zajęć jest historia bankowości i zasady działania różnych typów banków. Wiele uwagi poświęca się roli i zadaniom banku centralnego.
 • sale: Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Ulica Bankowa, Bank centralny, Skarbiec, Laboratorium autentyczności
 • czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Historia inwestowania

 • zajęcia na ekspozycji
 • opis: Na zajęciach uczniowie poznają motywy kierujące inwestorami oraz zastanawiają się nad opłacalnością inwestycji w różne instrumenty finansowe od starożytności aż po czasy współczesne.
 • sale: Spotkanie z pieniądzem, Giełda i rynki finansowe, Skarbiec, Bank centralny, Ulica Wielkich Polskich Ekonomistów, Antyk – Średniowiecze – Nowożytność
 • czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.
 • uwaga: nie ma możliwości prowadzenia tych zajęć dla dwóch grup jednocześnie

Dzieje złotego

 • zajęcia na ekspozycji
 • opis: Podczas zajęć uczniowie poznają historię polskiej waluty, począwszy od „złotego wieku” Rzeczypospolitej, przez okres międzywojenny, aż do denominacji z 1995 r. Dowiadują się, w jaki sposób najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski znalazły odzwierciedlenie w rozwoju złotego.
 • sale: Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Gabinet numizmatyka, Bank Centralny, Upadek komunizmu, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza
 • czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Bank centralny

 • zajęcia na ekspozycji
 • opis: Podczas zajęć omawiana jest geneza banków centralnych na świecie i na ziemiach polskich. Uczniowie poznają okoliczności powstania najstarszych banków centralnych Europy, m.in. Banku Anglii, szwedzkiego Riksbanku czy Banku Francji. Szczególną uwagę poświęca się współczesnej działalności Narodowego Banku Polskiego.
 • sale: Spotkanie z pieniądzem, Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Systemy pieniężne, Bank Centralny, Skarbiec
 • czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.
 • uwaga: nie ma możliwości prowadzenia tych zajęć dla dwóch grup jednocześnie

Ale bank!

 • warsztaty w sali edukacyjnej
 • opis: Trudno dziś sobie wyobrazić świat bez telewizji, Internetu czy banków. Są one ściśle związane z codziennym życiem. W banku można założyć konto osobiste, na które wpływa pensja lub jest wpłacane kieszonkowe od rodziców. Za pośrednictwem konta bankowego opłacamy rachunki, dokonujemy przelewów na inne konta, do firm czy instytucji. Warsztaty Ale Bank! wyjaśnią, jak powstały banki, jaka jest ich rola i jak korzystać z ich usług.
 • sale: sala edukacyjna, Ulica Wielkich Polskich Ekonomistów lub Bank Centralny
 • czas trwania: około 90 min. warsztatów; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.
 • uwaga: nie ma możliwości prowadzenia warsztatów dla dwóch grup jednocześnie

Nowoczesne systemy płatnicze

 • warsztaty w sali edukacyjnej
 • opis: warsztaty przeznaczone są dla młodzieży, która wkracza w świat samodzielnej bankowości. Podczas zajęć uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę związaną z usługami bankowymi, z których korzystamy na co dzień, zasadami bezpiecznego posługiwania się pieniądzem bezgotówkowym oraz innowacjami z zakresu nowoczesnych finansów. Warsztaty mają atrakcyjną formę gry drużynowej, podczas której uczniowie, wykonując rozmaite zadania, pomnażają stan swojego konta.
 • sale: sala edukacyjna, Nowoczesne systemy płatnicze
 • czas trwania: około 90 min. warsztatów; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Zwiedzanie ogólne Centrum Pieniądza NBP

 • zwiedzanie ogólne
 • opis: Taką wizytę polecamy grupom szkolnym, które przyjeżdżają do Warszawy na wycieczkę i dla których pobyt w Centrum Pieniądza NBP jest jedną z wielu atrakcji. Zwiedzanie ekspozycji z animatorem trwa około 90 minut. W tym czasie uczniowie zwiedzą najważniejsze sale ekspozycji i poznają najciekawsze eksponaty.
 • czas trwania: około 90 min. zwiedzania; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.