Treść artykułu

Szkoły ponadpodstawowe

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Oferta dla szkół ponadpodstawowych

Bank i pieniądz

 • zajęcia na ekspozycji
 • opis: Tematem zajęć jest historia bankowości i zasady działania różnych typów banków. Wiele uwagi poświęca się roli i zadaniom banku centralnego.
 • sale: Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Ulica Bankowa, Bank centralny, Skarbiec, Laboratorium autentyczności
 • czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Historia inwestowania

 • zajęcia na ekspozycji
 • opis: Na zajęciach uczniowie poznają motywy kierujące inwestorami oraz zastanawiają się nad opłacalnością inwestycji w różne instrumenty finansowe od starożytności aż po czasy współczesne.
 • sale: Spotkanie z pieniądzem, Giełda i rynki finansowe, Skarbiec, Bank centralny, Ulica Wielkich Polskich Ekonomistów, Antyk – Średniowiecze – Nowożytność
 • czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.
 • uwaga: nie ma możliwości prowadzenia tych zajęć dla dwóch grup jednocześnie

Dzieje złotego

 • zajęcia na ekspozycji
 • opis: Podczas zajęć uczniowie poznają historię polskiej waluty, począwszy od „złotego wieku” Rzeczypospolitej, przez okres międzywojenny, aż do denominacji z 1995 r. Dowiadują się, w jaki sposób najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski znalazły odzwierciedlenie w rozwoju złotego.
 • sale: Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Gabinet numizmatyka, Bank Centralny, Upadek komunizmu, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza
 • czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Bank centralny

 • zajęcia na ekspozycji
 • opis: Podczas zajęć omawiana jest geneza banków centralnych na świecie i na ziemiach polskich. Uczniowie poznają okoliczności powstania najstarszych banków centralnych Europy, m.in. Banku Anglii, szwedzkiego Riksbanku czy Banku Francji. Szczególną uwagę poświęca się współczesnej działalności Narodowego Banku Polskiego.
 • sale: Spotkanie z pieniądzem, Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Systemy pieniężne, Bank Centralny, Skarbiec
 • czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.
 • uwaga: nie ma możliwości prowadzenia tych zajęć dla dwóch grup jednocześnie

Nowoczesne systemy płatnicze

 • warsztaty w sali edukacyjnej
 • opis: warsztaty przeznaczone są dla młodzieży, która wkracza w świat samodzielnej bankowości. Podczas zajęć uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę związaną z usługami bankowymi, z których korzystamy na co dzień, zasadami bezpiecznego posługiwania się pieniądzem bezgotówkowym oraz innowacjami z zakresu nowoczesnych finansów. Warsztaty mają atrakcyjną formę gry drużynowej, podczas której uczniowie, wykonując rozmaite zadania, pomnażają stan swojego konta.
 • sale: sala edukacyjna, Nowoczesne systemy płatnicze
 • czas trwania: około 90 min. warsztatów; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.
 • uwaga: nie ma możliwości prowadzenia warsztatów dla dwóch grup jednocześnie

Zwiedzanie ogólne Centrum Pieniądza NBP

 • zwiedzanie ogólne
 • opis: Taką wizytę polecamy grupom szkolnym, które przyjeżdżają do Warszawy na wycieczkę i dla których pobyt w Centrum Pieniądza NBP jest jedną z wielu atrakcji. Zwiedzanie ekspozycji z animatorem trwa około 90 minut. W tym czasie uczniowie zwiedzą najważniejsze sale ekspozycji i poznają najciekawsze eksponaty.
 • czas trwania: około 90 min. zwiedzania; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.