Treść artykułu

Szkoły ponadpodstawowe

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Bank i pieniądz

zajęcia na ekspozycji

opis: Tematem zajęć jest historia bankowości i zasady działania różnych typów banków. Wiele uwagi poświęca się roli i zadaniom banku centralnego.

sale: Antyk – średniowiecze – nowożytność, Ulica Bankowa, Bank centralny, Skarbiec, Laboratorium autentyczności

czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Pieniądz z historią w tle

zajęcia na ekspozycji

opis: W czasie zajęć Pieniądz z historią w tle uczniowie odkrywają powiązania między etapami kształtowania się pieniądza i systemów pieniężnych a przełomowymi wydarzeniami w dziejach świata i Polski.

sale: Antyk – średniowiecze – nowożytność, Systemy pieniężne, Gabinet numizmatyka, Wojny, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza

czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Dzieje złotego

zajęcia na ekspozycji

opis: Podczas zajęć uczniowie poznają historię polskiej waluty, począwszy od „złotego wieku” Rzeczypospolitej, przez okres międzywojenny, aż do denominacji z 1995 r. Dowiadują się, w jaki sposób najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski znalazły odzwierciedlenie w rozwoju złotego.

sale: Antyk – średniowiecze − nowożytność, Gabinet numizmatyka, Bank centralny, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza

czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Bank centralny

zajęcia na ekspozycji

opis: Podczas zajęć omawiana jest geneza banków centralnych na świecie i na ziemiach polskich. Uczniowie poznają okoliczności powstania najstarszych banków centralnych Europy, m.in. Banku Anglii, szwedzkiego Riksbanku czy Banku Francji. Szczególną uwagę poświęca się współczesnej działalności Narodowego Banku Polskiego.

sale: Antyk − średniowiecze − nowożytność oraz Bank centralny

czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

uwagi: nie ma możliwości prowadzenia tych zajęć dla dwóch grup jednocześnie

Ale bank!

warsztaty w sali edukacyjnej

opis: Trudno dziś sobie wyobrazić świat bez telewizji, Internetu czy banków. Są one ściśle związane z codziennym życiem. W banku można założyć konto osobiste, na które wpływa pensja lub jest wpłacane kieszonkowe od rodziców. Za pośrednictwem konta bankowego opłacamy rachunki, dokonujemy przelewów na inne konta, do firm czy instytucji. Warsztaty Ale Bank! wyjaśnią, jak powstały banki, jaka jest ich rola i jak korzystać z ich usług.

sale: sala edukacyjna, Ulica Bankowa

czas trwania: około 90 min. warsztatów; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

uwagi: nie ma możliwości prowadzenia tych zajęć dla dwóch grup jednocześnie

Wojenne losy polskiego złota

wykład ze zwiedzaniem Centrum Pieniądza NBP

opis: Przedmiotem zajęć jest fascynująca, ale stosunkowo mało znana historia z okresu II wojny światowej − wieloletnia dramatyczna odyseja rezerw kruszcowych Banku Polskiego SA. Władze II Rzeczypospolitej traktowały złoto znajdujące się w zasobach Banku jako skarb narodowy, który mógłby być wykorzystany w krytycznym dla państwa momencie. Podczas zajęć wyjaśnimy znaczenie rezerw kruszcowych dla systemu pieniężnego, który obowiązywał przed II wojną światową, opowiemy o funkcjonowaniu pieniądza na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a także wyjaśnimy znaczenie złota we współczesnych systemach monetarnych.

Zajęcia składają się z projekcji filmu dokumentalnego przedstawiającego wojenne losy polskiego złota oraz zwiedzania części ekspozycji, która dotyczy tematu zajęć.

sale: sala edukacyjna, Bank centralny, Wojny

czas trwania: około 90 min. zajęć na ekspozycji; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

uwagi: można wybrać zajęcia bez projekcji filmu; w przypadku tego wariantu nie ma możliwości prowadzenia zajęć dla dwóch grup jednocześnie

Władysław Grabski. Człowiek na miarę swoich czasów

wykład ze zwiedzaniem Centrum Pieniądza NBP

opis: Podczas zajęć uczniowie poznają życie i działalność polityczną Władysława Grabskiego – najsłynniejszego polskiego ekonomisty okresu międzywojennego. Spotkanie przybliża historię odrodzenia naszej waluty narodowej po I wojnie światowej, ukazując losy gospodarcze II RP w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Zajęcia składają się z wykładu w sali edukacyjnej oraz wizyty na ekspozycji Centrum Pieniądza NBP, w części poświęconej gospodarce II RP.

sale: sala edukacyjna, Ulica Bankowa, Bank centralny

czas trwania: około 90 min. warsztatów; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Zwiedzanie ogólne Centrum Pieniądza NBP

zwiedzanie ogólne

opis: Taką wizytę polecamy grupom szkolnym, które przyjeżdżają do Warszawy na wycieczkę i dla których pobyt w Centrum Pieniądza NBP jest jedną z wielu atrakcji. Zwiedzanie ekspozycji z animatorem trwa około 90 minut. W tym czasie uczniowie zwiedzą najważniejsze sale ekspozycji i poznają najciekawsze eksponaty.

czas trwania: około 90 min. zajęć na ekspozycji; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.