Wykłady w Centrum Pieniądza NBP

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  Wykład „Stanisław Karpiński - pierwszy prezes Banku Polskiego”, który wygłosił prof. Wojciech Roszkowski.

  Wykład był transmitowany on-line na kanale YouTube NBP, 17 listopada 2022 r. o godz. 18.00.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  Wykład „Fakty i mity o broni jądrowej w PRL. Prace zespołu gen. Sylwestra Kaliskiego” wygłosił dr Paweł Piotrowski.

  Wykład był transmitowany on-line na kanale YouTube NBP, 27 października 2022 r.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  Wykład „Pieniądz i okupacja. Etapy i cele niemieckiej polityki walutowej w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945)” wygłosiła Anna Brzyska.

  Wykład odbył się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, 29 września 2022 r.

  Wykład był również transmitowany on-line na kanale YouTube NBP.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  Wykład „Koniec świata cinkciarzy w świetle archiwaliów IPN”, wygłosił dr hab. Daniel Wicenty, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

  Wykład odbył się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, 8 września 2022 r.

  Wykład był również transmitowany on-line na kanale YouTube NBP.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  Wykład „Czy istniała alternatywa dla planu Balcerowicza? Kształtowanie polityki ekonomicznej obozu solidarnościowego w 1989 roku" wygłosił dr Tomasz Kozłowski.

  Wykład odbył się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, 25 sierpnia 2022 r.

  Transmisja on-line wykładu odbyła się na kanale YouTube NBP.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  Wykład „Tajne banknoty serii E-71 - historia ujawniona” wygłosił Piotr Woyciechowski, p.o. Dyrektor Centrum Pieniądza NBP.

  Wykład odbył się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, 28 lipca 2022 r. o godz. 18.00.

  Transmisja on-line wykładu odbyła się na kanale YouTube NBP.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  Wykład „Oddać Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie…” Pieniądz w antycznej Judei czasów Chrystusa, wygłosiła dr Eliza Walczak.

  Wykład odbył się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, 14 lipca 2022 r., o godz. 18.00.

  Wykład był również transmitowany on-line na kanale YouTube NBP.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  Wykład „Prawa Polski do niemieckich reparacji wojennych”, został wygłoszony przez prof. dr. hab. Bogdana Musiała.

  Wykład odbył się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, w sali "Ulica Bankowa" w dniu 30 czerwca 2022 r., o godz. 18.00.

  Wykład był również transmitowany on-line na kanale YouTube NBP.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  Wykład „Geostrategia rządu premiera Jana Olszewskiego” wygłosił dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. UMK.

  Wykład odbył się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka 22 czerwca 2022 r., o godz. 18.00.

  Wykład był również transmitowany online.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  W czwartek 24 lutego br. w Centrum Pieniądza NBP odbył się wykład „Żołnierze Wyklęci przeciwko Rosji sowieckiej”, który wygłosił red. Tadeusz Płużański.

  Wykład odbył się w sali „Ulica Bankowa”, o godz. 18.00.

  Wykład był również transmitowany on-line.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  Wykład „Lustra weneckie cyberpanów z Doliny Krzemowej”, wygłosił prof. Andrzej Zybertowicz z Akademii Sztuki Wojennej.

  Wykład odbył się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka 17 lutego 2022 r., o godz. 18.00.

  Wykład był również transmitowany on-line.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  W czwartek 10 lutego br. w Centrum Pieniądza NBP odbył się wykład „Działalność wywiadu naukowo-technicznego i ekonomicznego PRL w latach 19561990", który wygłosił dr Witold Bagieński, historyk, pracownik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie.

  Wykład odbył się w sali „Ulica Bankowa”, o godz. 18.00.

  Wykład był również transmitowany on-line.

 • Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

  W czwartek 3 lutego br. w Centrum Pieniądza NBP odbędzie się wykład „Operacja P-64, czyli niewyjaśniona zagadka napadu na Oddział NBP w 1964 r.", który wygłosi dr hab. Patryk Pleskot, historyk, politolog, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Wykład odbędzie się w Sali „Ulica Bankowa”, początek o godz. 18.00.

  Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Wykład będzie również transmitowany on-line.

 • „Gospodarka wojenna. XX wiek” w Centrum Pieniądza NBP

  W czwartek 27 stycznia br. o godz. 16.00 w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka odbędzie się prezentacja numeru specjalnego Magazynu Historycznego „Mówią wieki": „Gospodarka wojenna. XX wiek".

  Od 2019 r. redakcja magazynu historycznego „Mówią wieki" w ramach popularyzacji wiedzy ekonomicznej przygotowuje i publikuje numery specjalne poświęcone węzłowym problemom historii społeczno-gospodarczej Polski i powszechnej. Zagadnieniem sygnalizowanym na ekspozycji stałej w Centrum Pieniądza NBP jest gospodarka w czasie I i II wojny światowej.

  Wydany w grudniu 2021 r. numer specjalny pt. „Gospodarka wojenna. XX wiek" rozwija i uzupełnia te wątki, analizując m.in. zjawisko „przyspieszenia" rozwoju gospodarczego w XX w. jako skutek wyścigu zbrojeń i szybkiego wdrażania technologii wojskowych przez sektor cywilny. Dwudziestowieczne konflikty i przygotowania do kolejnych wojen miały przemożny wpływ na nie tylko na życie polityczne i gospodarkę światową, ale także na życie codzienne (m.in. antybiotyki, Internet, energetykę jądrową).

  Prezentacja numeru specjalnego „Mówią Wieki" będzie miała charakter debaty historyków, którą poprowadzi prof. Michał Kopczyński, redaktor naczelny magazynu „Mówią wieki". Wezmą w niej udział autorzy artykułów: prof. Stanisław Radkowski (Politechnika Warszawska), dr Paweł Brudek (Muzeum Powstania Warszawskiego) oraz Łukasz Kubacki (Muzeum Historii Polski).

  Spotkanie jest adresowane do wszystkich miłośników historii oraz nauczycieli tego przedmiotu.

  Transmisja on-line na: www.facebook.com/mowiawieki

 • Zapraszamy na wykład w Centrum Pieniądza NBP

  Zapraszamy na wykład „Kapitalizm inwigilacji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa RP: trendy regulacji Big Tech i ich społeczno-polityczne aspekty”, który wygłosi dr Maciej Gurtowski z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

  Wykład odbędzie się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka.

  20 stycznia 2022, początek o godz. 18.00. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Wykład będzie również transmitowany on-line.

 • Zapraszamy na wykład w Centrum Pieniądza NBP

  Zapraszamy na wykład „Patologie transformacji polskiej bankowości”, który wygłosi red. Piotr Nisztor – dziennikarz śledczy i autor książki „Skok na banki" (2017).

  Wykład odbędzie się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka w sali „Ulica Bankowa”.

  13 stycznia 2022, początek o godz. 18.00. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Wykład będzie również transmitowany on-line.

 • Zapraszamy na wykład w Centrum Pieniądza NBP

  W Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka w sali „Ulica Bankowa” odbędzie się wykład poświęcony Funduszowi Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, który wygłosi dr hab. Sławomir Cenckiewicz – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i członek Kolegium IPN.

  2 grudnia 2021, początek o godz. 18.00. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Wykład będzie również transmitowany on-line.

 • Wykład w Centrum Pieniądza NBP „Pieniądz w Prusach w czasach Mikołaja Kopernika”

  Ostatni w tym roku wykład z cyklu „Numizmatyka – nie tylko pasja” będzie poświęcony mennictwu w Prusach w czasach Mikołaja Kopernika.

  Przyłączenie do Królestwa Polskiego dobrze rozwiniętej, silnie zurbanizowanej prowincji wzmocniło gospodarczo państwo Jagiellonów. Korzystny układ rzeczny łączący nadbałtyckie porty z dalekimi regionami Rzeczpospolitej prowadził do intensyfikacji wymiany handlowej z Europą. Napływ obcego pieniądza i chaos monetarny panujący w Polsce na przełomie XV i XVI wieku skłoniły Zygmunta I do podjęcia kroków w celu uporządkowania systemu menniczego. Wśród ekspertów wypowiadających się w sprawie reform był m.in. Mikołaj Kopernik. Ostatecznie reforma pieniądza w Polsce została wprowadzona w latach 1526-28 i objęła zwasalizowane Prusy Książęce. O monetach bitych w państwie zakonu krzyżackiego, w miastach pruskich i w Prusach Książęcych za życia Mikołaja Kopernika opowie Joanna Czarnowska-Pfeifer, kustosz  w Muzeum Zamkowym w Malborku.

  Wykład odbędzie się 25 listopada w sali edukacyjnej w Centrum Pieniądza NBP. Początek o godz. 17.00. Liczba miejsc ograniczona.

  Joanna Czarnowska-Pfeifer – pracownik Muzeum Zamkowego w Malborku, kurator ds. badań i zbiorów artystycznych, opiekun kolekcji monet i medali.

  Wprowadzenie do wykładu „Pieniądz w Prusach w czasach Mikołaja Kopernika”

 • Wykład w Centrum Pieniądza NBP „W stronę nowoczesności. Myśl techniczna w II RP”

  Kolejny wykład otwarty z cyklu „Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich” będzie poświęcony osiągnieciom polskiej myśli technicznej w dwudziestoleciu międzywojennym. O roli polskiej myśli technicznej w pierwszej połowie XX wieku opowie prof. Bolesław Orłowski.

  Dzięki rodzimej kadrze technicznej przemysł w II RP w wybranych dziedzinach reprezentował poziom światowy. Powszechnie znany jest wkład polskich matematyków w rozpracowanie niemieckich maszyn szyfrujących, mniej znane są inne sukcesy polskich naukowców, które przyczyniły się do zwycięstwa sprzymierzonych w II wojnie i zmniejszenia strat własnych.

  Wykład odbędzie się w sali edukacyjnej w Centrum Pieniądza NBP. Początek o godz. 17.00. Liczba miejsc ograniczona.

  Prof. dr hab. Bolesław Orłowski (ur. 1934), absolwent Politechniki Warszawskiej (1957), zajmuje się historią techniki i jej popularyzacją. Pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki PAN (doktorat z historii 1977, habilitacja 1993), od 2001 roku profesor. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, od 1970 członek Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki (ICOHTEC), członek Komisji Historii Nauki PAU i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek założyciel (1984) i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historii Techniki. Autor ponad 30 książek, m.in. Przygody pionierów cywilizacji (1970, 1987),  Nie tylko szablą i piórem (1985), Polacy światu (1987), Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji (1992), Historia techniki polskiej (2006) Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską wynalazców i odkrywców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki (2015–2019).

  Wykład "W stronę nowoczesności. Myśl techniczna w II RP"

 • Wykład w Centrum Pieniądza NBP „Ze zbiorów NBP – złote monety Chanatu Kokandzkiego”

  7 października 2021 roku Centrum Pieniądza NBP wznawia wykłady w ramach cyklu „Numizmatyka – nie tylko pasja”. Pierwszy pt.: „Ze zbiorów NBP – złote monety Chanatu Kokandzkiego” wygłosi Michał Adamiak z Uniwersytetu Warszawskiego.

  Na ekspozycji stałej w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka (sala: Skarbiec) znajdują się trzy bardzo ciekawe złote monety pochodzące z terenu Azji Środkowej. To dziewiętnastowieczne tilla (tadż. złoto), które wybite zostały w Chanacie Kokandu (1709-1876). Spotkanie z Michałem Adamiakiem jest okazją do poznania tego egzotycznego regionu i jego historii.

  Wykład odbędzie się w sali edukacyjnej w Centrum Pieniądza NBP. Początek o godz. 17.00. Liczba miejsc ograniczona.

  Michał Adamiak -  archeolog, iranista, numizmatyk. Pracownik Wydziału Archeologii UW.

  Wykład w Centrum Pieniądza NBP „Ze zbiorów NBP – złote monety Chanatu Kokandzkiego”

 • Wykład w Centrum Pieniądza NBP "Reformy rolne w Europie Środkowo-Wschodniej po I wojnie światowej"

  30 września 2021 roku Centrum Pieniądza NBP wznawia wykłady poświęcone historii społeczno-gospodarczej. Pierwszy, po przerwie wakacyjnej, wykład wygłosi prof. Wojciech Roszkowski, który opowie o „Reformach rolnych w Europie Środkowo-Wschodniej po I wojnie światowej”.

  Wykład odbędzie się w sali 129/F w Centrum Pieniądza NBP. Początek o godz. 17.00. Liczba miejsc ograniczona.

  Jednym ze skutków pierwszej wojny światowej była polityczna emancypacja krajów, które w XIX wieku były częścią mocarstw: Austro-Węgier, Rosji, Turcji i Niemiec. Sytuacja wsi w regionie była bardzo zróżnicowana, wspólna natomiast była konieczność zaspokojenia aspiracji mas chłopskich. Dla nowopowstałych państw przebudowa struktury agrarnej stała się więc pilną potrzebą tyleż ze względów społecznych i politycznych, co narodowych. Zakres reform podejmowanych w poszczególnych państwach i ich skutki były natomiast różne.

  Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski – ekonomista i historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych. Pracownik ISP PAN. Autor szeregu ważkich publikacji poświęconych najnowszej historii Polski, a także historii powszechnej. Członek Rady Centrum Pieniądza NBP, kawaler Orderu Orła Białego.

  Wykład "Reformy rolne w Europie Środkowo-Wschodniej po I WŚ"

 • Wykład w Centrum Pieniądza NBP „Standard życia w II Rzeczypospolitej”

  W czwartek 24 czerwca odbędzie się kolejny wykład z cyklu „Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich”. Wykład pt. „Standard życia w II Rzeczypospolitej” wygłosi prof. dr hab. Michał Kopczyński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

  Od wielu już dekad trwa historiograficzna debata poświęcona bilansowi ekonomicznemu II Rzeczypospolitej. Pesymiści wskazują, że indeks produkcji przemysłowej mierzony pomiędzy 1913 a 1938 wykazuje nieznaczny wprawdzie, ale jednak spadek. Optymiści uznają, że już samo przyjęcie za podstawę porównania ostatniego roku przed wybuchem I wojny światowej jest niesprawiedliwe, bowiem nie uwzględnia zniszczeń wojennych z okresu I wojny światowej, a także pomija reorientację przemysłu polskiego w związku z utratą rynków wschodnich i częściowo rynku niemieckiego.

  Obie strony posługują się monetarnymi wyznacznikami wydajności ekonomicznej. Tymczasem w ostatnich kilku dekadach badacze dziejów gospodarczych zwracają coraz większą uwagę na wyznaczniki demograficzne i biologiczne. Przedmiotem rozważań będzie próba oceny zmian standardu życia ludności II Rzeczypospolitej w oparciu o wskaźniki niemonetarne: wysokość ciała, BMI oraz śmiertelność.

  Początek wykładu o godz. 17.00 w Centrali NBP w sali 129/F (wejście przez Centrum Pieniądza NBP). Liczba miejsc ograniczona.

  Partnerem medialnym wydarzenia jest Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”.

  Prof. dr hab. Michał Kopczyński – nauczyciel akademicki, kierownik Zespołu Historii Gospodarczej na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny magazynu historycznego „Mówią Wieki”, koordynator projektów badawczych Muzeum Historii Polski. Zajmuje się historią gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem standardu życia w przeszłości na podstawie źródeł monetarnych oraz biologicznych (wysokość i masa ciała, śmiertelność), demografią historyczną i historią techniki.

  Wykład w Centrum Pieniądza NBP „Standard życia w II Rzeczypospolitej”

 • Wykład w Centrum Pieniądza NBP „Bilans gospodarczy II Rzeczypospolitej”

  Centrum Pieniądza NBP wznawia w dn. 27 maja wykłady otwarte. Pierwszy pt. „Bilans gospodarczy II RP” wygłosi dr hab. Cecylia Leszczyńska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Początek wykładu o godz. 17:00.

  Dr hab. Cecylia Leszczyńska - nauczyciel akademicki, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii gospodarczej, historii bankowości, pieniądza i finansów XIX i XX w. Jest autorem/współautorem syntez poświęconych historii gospodarczej m.in.: „Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924 1936”, „Zarys historii polskiej bankowości centralnej 1828–2008”, a także redaktorem monumentalnej „Historii Polski w liczbach”.

  Wykład w Centrum Pieniądza NBP „Bilans gospodarczy II Rzeczypospolitej”

 • Wykład online „Społeczeństwo II Rzeczypospolitej na drodze do modernizacji”

  W czwartek 29 kwietnia br. odbędzie się kolejny wykład online z cyklu „Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich”.

  Wykład pt. „Społeczeństwo II Rzeczypospolitej na drodze do modernizacji” wygłosi prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN). Wykład będzie transmitowany 29 kwietnia br. o godz. 17.00. Link do transmisji zostanie upubliczniony na stronie www.cpnbp.pl/wyklady.

  Centrum Pieniądza NBP od stycznia 2019 roku organizuje wykłady otwarte w ramach cyklu „Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich”. Partnerem medialnym tej inicjatywy jest Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”.

  prof. Włodzimierz Mędrzecki – historyk, specjalizuje się w historii najnowszej, historii społecznej, stosunkach narodowościowych na ziemiach polskich. Kierownik Zakładu Historii Społecznej XIX i XX wieku Instytutu Historii PAN, sekretarz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, autor wielu publikacji i podręczników m.in. „Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939”.

 • Wykład online „Lekarze pieniądza” w Centrum Pieniądza NBP

  W czwartek 25 marca br. odbędzie się drugi wykład online z cyklu „Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich”. Wykład pt. „Lekarze pieniądza” wygłosi dr Jerzy Łazor (SGH). Wykład będzie transmitowany 25 marca br. o godz. 17.00. Link do transmisji zostanie upubliczniony na stronie www.cpnbp.pl/wyklady.

  Centrum Pieniądza NBP od stycznia 2019 roku organizuje wykłady otwarte w ramach cyklu „Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich”. W lutym br. odbył się pierwszy wykład online poświęcony historii gospodarczej międzywojnia. Partnerem medialnym tej inicjatywy jest Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”.

  Dr Jerzy Łazor - historyk gospodarczy, nauczyciel akademicki, doktor ekonomii, pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in. redaktor: "Między stabilizacją a ekspansją: system finansowy w służbie modernizacji", Wrocław 2014.

 • Wykład online „Polska delegacja na konferencję pokojową w Wersalu. Kwestie gospodarcze”

  W czwartek 25 lutego br. odbędzie się pierwszy po wymuszonej pandemią przerwie wykład z cyklu „Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich”. Prelekcja dotyczącą obrad konferencji pokojowej w Wersalu w 1919 roku w kontekście sytuacji gospodarczej Polski zostanie udostępniona on-line.

  Wykład pt. „Polska delegacja na konferencję pokojową w Wersalu. Kwestie gospodarcze” wygłosi prof. Maciej Górny z Instytutu Historii PAN (Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX-XX wieku), zajmujący się historią historiografii i historią Europy Środkowo-Wschodniej.

  Wykład będzie transmitowany 25 lutego br. o godz. 17.00. Link do transmisji zostanie upubliczniony na stronie CP NBP.

  20210218_wykladCentrum Pieniądza NBP zainaugurowało cykl spotkań poświęconych historii społeczno-gospodarczej ziem polskich w styczniu 2019 r. Partnerem medialnym tej inicjatywy jest Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”.

  Prof. Maciej Górny – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii PAN (Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX-XX wieku), zajmuje się: historią historiografii, historią Europy Środkowo-Wschodniej; autor książki „Wielka wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912-1923)”.