Treść artykułu

Wykład w Centrum Pieniądza NBP "Reformy rolne w Europie Środkowo-Wschodniej po I wojnie światowej"

24 Wrzesień 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

30 września 2021 roku Centrum Pieniądza NBP wznawia wykłady poświęcone historii społeczno-gospodarczej. Pierwszy, po przerwie wakacyjnej, wykład wygłosi prof. Wojciech Roszkowski, który opowie o „Reformach rolnych w Europie Środkowo-Wschodniej po I wojnie światowej”.

Wykład odbędzie się w sali 129/F w Centrum Pieniądza NBP. Początek o godz. 17.00. Liczba miejsc ograniczona.

Jednym ze skutków pierwszej wojny światowej była polityczna emancypacja krajów, które w XIX wieku były częścią mocarstw: Austro-Węgier, Rosji, Turcji i Niemiec. Sytuacja wsi w regionie była bardzo zróżnicowana, wspólna natomiast była konieczność zaspokojenia aspiracji mas chłopskich. Dla nowopowstałych państw przebudowa struktury agrarnej stała się więc pilną potrzebą tyleż ze względów społecznych i politycznych, co narodowych. Zakres reform podejmowanych w poszczególnych państwach i ich skutki były natomiast różne.

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski – ekonomista i historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych. Pracownik ISP PAN. Autor szeregu ważkich publikacji poświęconych najnowszej historii Polski, a także historii powszechnej. Członek Rady Centrum Pieniądza NBP, kawaler Orderu Orła Białego.

Wykład "Reformy rolne w Europie Środkowo-Wschodniej po I WŚ"