Treść artykułu

Wykład w Centrum Pieniądza NBP „Standard życia w II Rzeczypospolitej”

17 Czerwiec 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

W czwartek 24 czerwca odbędzie się kolejny wykład z cyklu „Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich”. Wykład pt. „Standard życia w II Rzeczypospolitej” wygłosi prof. dr hab. Michał Kopczyński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Od wielu już dekad trwa historiograficzna debata poświęcona bilansowi ekonomicznemu II Rzeczypospolitej. Pesymiści wskazują, że indeks produkcji przemysłowej mierzony pomiędzy 1913 a 1938 wykazuje nieznaczny wprawdzie, ale jednak spadek. Optymiści uznają, że już samo przyjęcie za podstawę porównania ostatniego roku przed wybuchem I wojny światowej jest niesprawiedliwe, bowiem nie uwzględnia zniszczeń wojennych z okresu I wojny światowej, a także pomija reorientację przemysłu polskiego w związku z utratą rynków wschodnich i częściowo rynku niemieckiego.

Obie strony posługują się monetarnymi wyznacznikami wydajności ekonomicznej. Tymczasem w ostatnich kilku dekadach badacze dziejów gospodarczych zwracają coraz większą uwagę na wyznaczniki demograficzne i biologiczne. Przedmiotem rozważań będzie próba oceny zmian standardu życia ludności II Rzeczypospolitej w oparciu o wskaźniki niemonetarne: wysokość ciała, BMI oraz śmiertelność.

Początek wykładu o godz. 17.00 w Centrali NBP w sali 129/F (wejście przez Centrum Pieniądza NBP). Liczba miejsc ograniczona.

Partnerem medialnym wydarzenia jest Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”.

Prof. dr hab. Michał Kopczyński – nauczyciel akademicki, kierownik Zespołu Historii Gospodarczej na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny magazynu historycznego „Mówią Wieki”, koordynator projektów badawczych Muzeum Historii Polski. Zajmuje się historią gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem standardu życia w przeszłości na podstawie źródeł monetarnych oraz biologicznych (wysokość i masa ciała, śmiertelność), demografią historyczną i historią techniki.

Wykład w Centrum Pieniądza NBP „Standard życia w II Rzeczypospolitej”

Pliki do pobrania: