Treść artykułu

Zasady ogólne

08 Grudzień 2017

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Zajęcia i warsztaty dla szkół są bezpłatne. Są prowadzone przez animatorów i ekspertów Centrum Pieniądza NBP w wybranych częściach ekspozycji, zależnie od tematu. Prowadzący wykorzystują metody interaktywne i korzystają ze specjalnie przygotowanych kart zadań i pomocy dydaktycznych.

Warsztaty odbywają się w oddzielonej od wystawy CP NBP przestrzeni edukacyjnej, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych. Każdy warsztat kończy zwiedzanie sali ekspozycyjnej związanej tematycznie z zagadnieniami poruszanymi w czasie warsztatów.

Grupa szkolna może liczyć do 25 osób wraz z opiekunami.

Rezerwacja zajęć dla grup szkolnych jest prowadzona w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.30–15.30 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 13.00–15.30 pod numerem telefonu +48 22 185 25 25.