Treść artykułu

Zasady ogólne

08 Grudzień 2017

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Oferta edukacyjna obejmuje

 • zajęcia na ekspozycji

prowadzone w wybranych salach Centrum Pieniądza NBP, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych lub karty zadań, polecane podczas pierwszej wizyty w Centrum Pieniądza NBP.

 • warsztaty

prowadzone w sali edukacyjnej, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych, połączone ze zwiedzaniem sali ekspozycji, której tematyka nawiązuje do przedmiotu zajęć.

 • wykłady  ze zwiedzaniem Centrum Pieniądza NBP

prowadzone w sali edukacyjnej oraz w salach ekspozycji nawiązujących tematyką do treści seminarium.

 • zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP z animatorem

zwiedzanie ogólne lub tematyczne obejmuje najważniejsze sale Centrum Pieniądza NBP i najciekawsze eksponaty, tę formę wizyty polecamy grupom starszej młodzieży, które przyjeżdżają do Warszawy na wycieczkę i dla których pobyt w Centrum Pieniądza NBP jest jedną z wielu atrakcji.

Rezerwacja terminu zajęć

Ważne informacje:

 1. Rezerwację terminów zajęć można dokonać wyłącznie online.
 2. Godziny otwarcia Centrum Pieniądza NBP: wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela od 10:00 do 18:00, czwartek od 10:00 do 20:00.
 3. Zajęcia na ekspozycji odbywają się od wtorku do piątku, od 10:15 do 16:15 (w czwartek do 17:15).
 4. Zwiedzanie odbywa się od wtorku do niedzieli, od 10:15 do 16:15 (w czwartek do 17:15).
 5. Grupa szkolna może liczyć do 25 osób plus opiekunowie (dla grup ze szkół specjalnych/integracyjnych liczbę opiekunów ustala się indywidualnie).
 6. Możliwe jest jednoczesne przyjęcie dwóch grup 25-osobowych w przypadku zwiedzania ogólnego i wybranych zajęć na ekspozycji.
 7. Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku o godzinie 10:30 dla pojedynczych grup do 25 osób.
 8. Prosimy o przybycie 5 minut przed planowaną wizytą.
 9. Grupy spóźnione więcej niż 15 minut mogą nie zostać wpuszczone do Centrum Pieniądza NBP.
 10. Wstęp do Centrum Pieniądza NBP oraz udział w naszym programie edukacyjnym jest bezpłatny.

Rezerwacja wizyty online krok po kroku

Przeczytaj Zapoznaj się z ofertą dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Centrum Pieniądza NBP i regulaminem.
Zarezerwuj Wypełnij i wyślij formularz online dostępny na stronie rezerwacje.CPNBP.pl
Potwierdź

Potwierdź rezerwację 2 godz. od zgłoszenia, a następnie 3 dni przed wizytą*

* Uwaga: brak potwierdzenia spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji w ciągu 2 godzin.

Odwołanie wizyty online

Anuluj Anuluj rezerwacje w dowolnym momencie klikając w link podany w mailu „Potwierdzenie rezerwacji”.

Ważne informacje dla grup z osobami z niepełnosprawnością

1. Przestrzeń Centrum Pieniądza NBP dostosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2. Do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami w uczeniu się dostosowano zajęcia:

 • Zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP
 • Pieniądzem może być wszystko (warsztat w sali edukacyjnej)
 • Od denara do złotego (zajęcia na ekspozycji)

3. Niewidomym i niedowidzącym proponujemy zajęcia z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych: odbitek tyflograficznych i nagrań dźwiękowych:

 • Pieniądz przez wieki

To zajęcia poświęcone ewolucji form pieniądza od płacideł po monety i banknoty.

 • Jak powstaje pieniądz

Zajęcia poświęcone kolejnym etapom powstawania banknotów i monet od projektu do znaku pieniężnego oraz instytucjom zaangażowanym w ten proces.

 • Pieniądz w banku

W czasie zajęć uczestnicy dowiadują się czym jest emisja pieniądza oraz w jaki sposób gotówka jest transportowana do bankowych skarbców i przechowywana w nich.

Uwaga: liczba uczestników – do 10 osób w grupie + asystenci.

 • zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP z audiodeskrypcją.

Zwiedzanie najciekawszych sal Centrum Pieniądza NBP w towarzystwie animatora, który w swojej narracji posługuje się specjalnie przygotowanymi opisami

4. W Centrum Pieniądza NBP nie ma tłumaczy na polski język migowy. Grupy uczniów z niepełnosprawnością słuchu zapraszamy w towarzystwie swojego tłumacza.

UWAGA: prosimy o rezerwowanie zajęć zgodnie z zasadami obwiązującymi wszystkie grupy.