Treść artykułu

Konkurs

01 Kwiecień 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

II edycja Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską
z zakresu historii społeczno-gospodarczej

Sprawdź wyniki konkursu

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka zaprasza do wzięcia udziału
w II edycji „Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii społeczno-gospodarczej, obronioną w 2021 roku”.

Cel Konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie absolwentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych do popularyzowania tematyki z zakresu historii gospodarczej oraz zachęcenie do pogłębionego zainteresowania tą dziedziną wiedzy.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do absolwentów polskich uczelni, którzy obronili pracę magisterką w 2021 roku, a tematyka ich prac dotyczy obserwacji i analiz życia gospodarczo-społecznego w ujęciu historycznym.

Kapituła Konkursu i nagrody

Oceny prac dokona Kapituła konkursu, której przewodniczy prof. dr hab. Wojciech Roszkowski. Nagrody przewidziane dla najlepszych prac magisterskich:

  1. Nagroda Główna: 15 000 zł.
  2. Dwie nagrody (druga i trzecia) o łącznej wartości: 10 000 zł.
  3. Wyróżnienia (maksymalnie dwa) o łącznej wartości: 5 000 zł.

Zgłoszenia

Prace konkursowe (wraz z załącznikami wskazanymi w Regulaminie) można przesyłać

do 11 listopada 2022 r.

  • w wersji papierowej – drogą pocztową, na adres:
    Departament Centrum Pieniądza, Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Centrum Pieniądza NBP;
  • w wersji elektronicznej – pocztą elektroniczną na adres mailowy:
    centrumpieniadza@nbp.pl

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w IV kwartale 2022 roku.