Treść artykułu

Konkurs

01 Kwiecień 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

I edycja Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP
za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii społeczno-gospodarczej

* * *

Zakończono etap przyjmowania prac w I edycji Konkursu. Obecnie Kapituła Konkursu czyta i ocenia prace. Ogłoszenie wyników nastąpi w IV kwartale br.

* * *

Celem Konkursu jest zachęcenie studentów kierunków społecznych i humanistycznych do zgłębiania wiedzy,
wnikliwej obserwacji i analizy życia gospodarczego i społecznego w ujęciu historycznym.

Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac magisterskich obronionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
w roku kalendarzowym 2020.

Prace mogą zgłaszać autorzy, a także uczelnie i promotorzy za zgodą autora.

Nagrody
Kapituła Konkursu przyzna nagrodę w wysokości 10 000 zł lub jedno bądź dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Zgłoszenia
Prace konkursowe można przesyłać do 1 czerwca 2021 r. na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs Centrum Pieniądza NBP

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w IV kwartale 2021 r.

Kontakt:  centrumpieniadza@nbp.pl