Treść artykułu

Wykłady w Centrum Pieniądza NBP

12 Luty 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Lekarze pieniądza w okresie międzywojennym

Wykład pt. „Lekarze pieniądza” wygłosił dr Jerzy Łazor z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH.

Wykład odbył się 25 marca br. o godz. 17.00.

Dr Jerzy Łazor - historyk gospodarczy, nauczyciel akademicki, doktor ekonomii, pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in. redaktor: Między stabilizacją a ekspansją: system finansowy w służbie modernizacji, Wrocław 2014.


Polska delegacja na konferencję pokojową w Wersalu. Kwestie gospodarcze

Wykład pt. „Polska delegacja na konferencję pokojową w Wersalu. Kwestie gospodarcze” wygłosił prof. Maciej Górny z Instytutu Historii PAN (Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX-XX wieku), zajmujący się historią historiografii i historią Europy Środkowo-Wschodniej.

Wykład odbył się 25 lutego br. o godz. 17:00.

Prof. Maciej Górny – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii PAN (Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX-XX wieku), zajmuje się: historią historiografii, historią Europy Środkowo-Wschodniej; autor książki „Wielka wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912-1923)”.