Treść artykułu

Wykłady w Centrum Pieniądza NBP

12 Luty 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej na drodze do modernizacji

Wykład pt. „Społeczeństwo II Rzeczypospolitej na drodze do modernizacji” wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN).

Wykład odbył się 29 kwietnia br. o godz. 17.00.

Prof. Włodzimierz Mędrzecki – historyk, specjalizuje się w historii najnowszej, historii społecznej, stosunkach narodowościowych na ziemiach polskich. Kierownik Zakładu Historii Społecznej XIX i XX wieku Instytutu Historii PAN, sekretarz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, autor wielu publikacji i podręczników m.in. „Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939”

Wprowadzenie do  wykładu


Lekarze pieniądza w okresie międzywojennym

Wykład pt. „Lekarze pieniądza” wygłosił dr Jerzy Łazor z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH.

Wykład odbył się 25 marca br. o godz. 17.00.

Dr Jerzy Łazor - historyk gospodarczy, nauczyciel akademicki, doktor ekonomii, pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in. redaktor: Między stabilizacją a ekspansją: system finansowy w służbie modernizacji, Wrocław 2014.

Wprowadzenie do  wykładu (PDF 84 kB)


Polska delegacja na konferencję pokojową w Wersalu. Kwestie gospodarcze

Wykład pt. „Polska delegacja na konferencję pokojową w Wersalu. Kwestie gospodarcze” wygłosił prof. Maciej Górny z Instytutu Historii PAN (Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX-XX wieku), zajmujący się historią historiografii i historią Europy Środkowo-Wschodniej.

Wykład odbył się 25 lutego br. o godz. 17:00.

Prof. Maciej Górny – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii PAN (Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX-XX wieku), zajmuje się: historią historiografii, historią Europy Środkowo-Wschodniej; autor książki „Wielka wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912-1923)”.

Wprowadzenie do wykładu (PDF 100 kB)