Treść artykułu

Letnie nowości w ofercie Centrum Pieniądza NBP

01 Lipiec 2020

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu


Monety z Papieżem Polakiem

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji 14 maja 2020 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu trzy monety kolekcjonerskie upamiętniające to wydarzenie: złotą w kształcie klipy o nominale 500 zł oraz dwie monety srebrne o nominale 10 zł. Osoby, które w najbliższym czasie odwiedzą Centrum Pieniądza NBP będą mogły obejrzeć nową emisję w gablocie znajdującej się na poziomie Recepcji. Na ekspozycji prezentujemy również monety z Janem Pawłem II wyemitowane przez Narodowy Bank Polski w latach wcześniejszych, w tym największą polską monetę kolekcjonerską o wadze 1 kilograma, wykonaną ze srebra.

Milion, miliard, hiperinflacja…

Jednym z zagadnień, które prezentujemy na ekspozycji Centrum Pieniądza NBP jest wpływ konfliktów zbrojnych na funkcjonowanie pieniądza w gospodarce. Tę zależność bardzo dobrze ilustrują przykłady I oraz II wojny światowej. Szczególnie dotkliwą konsekwencją tych wydarzeń był gwałtowny spadek siły nabywczej pieniądza, czyli hiperinflacja, której doświadczyło wówczas kilka państw europejskich. Osoby, które odwiedzą salę Wojny na ekspozycji Centrum Pieniądza NBP, będą mogły zobaczyć banknoty, którymi posługiwano się w Niemczech na początku lat 20. XX w. a także węgierskie pengő z połowy lat 40. XX w. Warto wspomnieć, że w tym czasie Węgry doświadczyły najwyższej hiperinflacji w historii świata, dlatego wysokość nominałów widniejących na banknotach z tego okresu może budzić zainteresowanie.

Zespół Centrum Pieniądza NBP