Treść artykułu

Górny Śląsk w XIX w. – sukces i koszty industrializacji

17 Wrzesień 2020

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

W czwartek 24 września br. odbędzie się pierwsze po wakacjach spotkanie z cyklu „Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich”. Tematyka wykładu będzie dotyczyć rozwoju przemysłu górnośląskiego w XIX w.

Wykład pt. „Górny Śląsk w XIX w. – sukces i koszty industrializacji” wygłosi prof. Miłosz Skrzypek, historyk, wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, zajmujący się dziejami pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego w XIX-XX w.

Wykład odbędzie się 24 września br. o godz. 17.00 w sali 129/F.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona, o możliwości wzięcia udziału w wykładzie decyduje kolejność przybycia.

Centrum Pieniądza NBP zainaugurowało cykl spotkań poświęconych historii społeczno-gospodarczej ziem polskich w styczniu 2019 r. Partnerem medialnym tej inicjatywy jest Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”.

Pliki do pobrania: