Treść artykułu

O rewolucji militarnej epoki nowożytnej i początkach państwa podatków

20 Marzec 2019

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

W czwartek 28 marca br. w centrali NBP w Warszawie odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu „Pieniądz
i społeczeństwo na ziemiach polskich”. Tym razem tematyka wykładu będzie dotyczyć genezy państwa podatków.

Wykład pt. „Rewolucja militarna epoki nowożytnej i początki państwa podatków” wygłosi Michał Kopczyński, profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny „Mówią wieki”.

Wykład odbędzie się 28 marca br. o godz. 17:00 w sali im. Władysława Grabskiego w siedzibie NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie.

Centrum Pieniądza NBP zainaugurowało cykl spotkań poświęconych historii społeczno-gospodarczej ziem polskich w styczniu br. Wykłady odbywają się w ostatni czwartek miesiąca. Przed wakacjami zaplanowano jeszcze trzy wykłady według następującego kalendarium:

  1. Pieniądz i wojsko w nowożytnej Rzeczpospolitej (dr Bartosz Dziewanowski, 25 kwietnia),
  2. Lubomirscy – sól i finanse państwa (dr Katarzyna Wagner, 30 maja),
  3. Chłopi i pieniądz w nowożytnej Rzeczpospolitej (dr Piotr Guzowski, 27 czerwca).