Treść artykułu

Historia

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Pomysłodawcą Centrum Pieniądza NBP był tragicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir S. Skrzypek. Jego ideą było stworzenie placówki edukacyjno-wystawienniczej, popularyzującej wiedzę ekonomiczną przy użyciu najnowocześniejszych technik multimedialnych.  

Centrum Pieniądza NBP to wyjątkowo skomplikowana, interdyscyplinarna inwestycja, zrealizowana w bardzo trudnej przestrzeni Narodowego Banku Polskiego. W 2008 roku rozpoczęto pierwsze prace koncepcyjne nad nową placówką. Gromadzono eksponaty, wymieniano doświadczenia z podobnymi placówkami na świecie. Nawiązano współpracę z licznymi ekspertami w dziedzinie ekonomii, historii gospodarczej i historii pieniądza. W kolejnych latach prowadzono prace nad projektem architektonicznym, przygotowywano scenariusz ekspozycji, a następnie przeprowadzono konkurs na wyłonienie wykonawcy Centrum. 

W 2011 roku Zarząd NBP podjął decyzję o nadaniu placówce imienia patrona. Od tego momentu nosi ona nazwę Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.