Treść artykułu

„100. rocznica utworzenia Banku Polskiego SA”

28 Maj 2024

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

W ramach przypadających w 2024 r. obchodów stulecia utworzenia Banku Polskiego SA i wprowadzenia złotego do obiegu Departament Edukacji i Wydawnictw NBP przygotował specjalną jubileuszową wystawę czasową, prezentowaną w formie mobilnej ekspozycji plenerowej oraz 12 mniejszych plansz o formacie B1.

Wystawa ukazuje historię odrodzenia polskiej bankowości centralnej oraz przypomina pierwsze emisje złotego w dwudziestoleciu międzywojennym. Upamiętnia także kluczowe postaci zaangażowane w przygotowywanie i realizację reform skarbowo-walutowych w latach 1918–1924. Utworzenie Banku Polskiego SA i wprowadzenie złotego stanowiły ukoronowanie długiego procesu utrwalania gospodarczych fundamentów odrodzonej Rzeczypospolitej. Były rezultatem zarówno ofiarności polskiego społeczeństwa, jak i aktywności oraz determinacji polityków, ekonomistów i działaczy gospodarczych. Ekspozycja NBP przypomina o wydarzeniach, które potwierdziły, że Polska jest krajem niepodległym i wolnym, cieszącym się pełną podmiotowością na arenie międzynarodowej, z pełnowartościową walutą stanowiącą jeden z najważniejszych atrybutów suwerenności.

Od 20 maja do 14 czerwca wystawa jest prezentowana na placu przed Oddziałem Okręgowym NBP w Katowicach.

W 2024 r. wystawę można obejrzeć w kilku miastach*:

Wrocław, Centrum Historii „Zajezdnia”, 18 czerwca – 7 lipca

Kraków, pl. Szczepański, 9–30 lipca

Gdańsk, plac obok obiektu Kunszt Wodny, Targ Rakowy, 2–24 sierpnia

Poznań, pl. Adama Mickiewicza, 26 sierpnia – 16 września

Rzeszów, Centrum Handlowe „Millenium Hall”, 18 września – 11października

Jubileuszową wystawę uzupełnia katalog opracowany w dwóch wersjach językowych: po polsku i po angielsku. Na jego kartach przypomniano wydarzenia i postaci, które odegrały szczególnie ważną rolę w dziele odbudowy instytucji banku centralnego oraz w procesie ustanawiania nowej waluty niepodległej Polski.

Wersja elektroniczna katalogu jest dostępna online. Zapraszamy do lektury!

Departament Edukacji i Wydawnictw

* Harmonogram prezentacji wystawy może ulec zmianom.

Pliki do pobrania: