Treść artykułu

Bank Centralny

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Sala Bank Centralny to najważniejsze miejsce w Centrum Pieniądza NBP. Przedstawiono tu dzieje polskiej bankowości centralnej – od XVIII w., kiedy zaczęto w Polsce debatować o potrzebie założenia banku narodowego, do czasów współczesnych. Pierwszy polski bank centralny powstał w 1828 r. z inicjatywy Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego. Kolejnym etapem było utworzenie w odrodzonej Polsce Banku Polskiego SA, który został powołany do życia w 1924 r., w ramach reformy premiera Władysława Grabskiego.

Narodowy Bank Polski powstał w styczniu 1945 r. i do roku 1988, kiedy rozpoczął się proces przekształcania go w nowoczesny bank centralny, był bankiem państwowym pod nadzorem ministra finansów. Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP i jest niezależny od innych organów państwa. Multimedialne aplikacje umieszczone w tej sali wyjaśniają m.in. cele i zadania NBP oraz rolę Rady Polityki Pieniężnej, organu decyzyjno-doradczego NBP, w ustalaniu polityki pieniężnej. W gablotach wystawione są dokumenty i wyjątkowe numizmaty przybliżające historię naszej bankowości, m.in.: pierwsze polskie pieniądze papierowe wyemitowane w 1794 r. w czasie insurekcji kościuszkowskiej.