Treść artykułu

Pieniądz w sztuce

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Pieniądze towarzyszą ludziom od dawna. Wpływają na nasze życie, decydują o powodzeniu i pozycji społecznej, ułatwiają lub utrudniają wykorzystanie życiowych szans. Nic zatem dziwnego, że wzbudzają silne emocje. Złożoną naturę pieniądza ukazują artyści, wnikliwi obserwatorzy społeczeństwa, którzy od wieków wykorzystują temat mamony do zilustrowania: poważnych biblijnych tematów, mitologicznych metafor, świeckich i religijnych alegorii, a także do udzielania wskazówek etycznych ukrytych w moralizatorskich scenach z codziennego życia rożnych epok. Sala Pieniądz w Sztuce przypomina nam o dobrej i mrocznej stronie pieniądza i, szerzej, ekonomii.

Niezwykłym elementem scenografii tej sali jest podświetlona posadzka ozdobiona kompozycją ułożoną ze słów opisujących przeciwstawne cechy – chciwość-wielkoduszność, oszustwo-uczciwość, skąpstwo-hojność, ubóstwo-bogactwo. To od nas zależy, na którą stronę wychylimy wskaźnik własnego postępowania.

sztuka_mała