Treść artykułu

Pieniądz w sztuce

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Pieniądze decydują o naszym dobrobycie, pozycji społecznej, otwierają przed nami nowe
możliwości. Nic zatem dziwnego, że zawsze wzbudzały silne emocje, stając się tym samym
wymarzonym tematem dla artystów.

Poznaj ukryte dzieła sztuki, w których pieniądz odgrywa pierwszoplanową rolę.

sztuka_mała