Treść artykułu

PRL

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Sala PRL prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z ekonomią, bankowością i finansami czasu realnego socjalizmu. Scenografia i oprawa graficzna tej części ekspozycji symbolicznie odzwierciedlają klimat Polski Ludowej. Górna część sali nawiązuje do wzniosłych haseł propagandowych i oficjalnie głoszonej ideologii. Strefa dolna z kolei daje wyobrażenie o standardzie życia przeciętnego obywatela i rzeczywistym poziomie rozwoju gospodarczego kraju.

Liczne zdjęcia umożliwiają wgląd w realia codziennego życia i spojrzenie na czasy PRL z perspektywy zwykłych obywateli, doświadczających skutków „gospodarki niedoborów”. Ilustracją dla prezentowanych zagadnień są zestawienia średnich płac i cen podstawowych produktów w kolejnych dekadach Polski Ludowej. W gablotach można zobaczyć m.in. kartki żywnościowe, bony towarowe PeKaO, książeczki oszczędnościowe i walutowe oraz ulotki opozycyjne dotyczące postulatów gospodarczo-społecznych z lat 70. i 80. XX w.