Treść artykułu

Systemy pieniężne

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

W sali Systemy pieniężne wyjaśniamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby taki system był stabilny, wspierał gospodarkę i ułatwiał codzienne życie obywateli. Pieniądze, którymi płacimy, to przecież coś więcej niż fizyczne banknoty i monety – stoją za nimi szczegółowe prawa regulujące obieg. To te prawa określają rodzaj i wygląd waluty, instytucję, która może ją emitować oraz zasady tej emisji. Wprowadzają również prawny nakaz przyjmowania banknotów i monet legalnie wprowadzonych do obiegu na wyznaczonym terytorium, oraz inne szczegółowe zasady, które łącznie tworzą system pieniężny, konieczny dla sprawnego funkcjonowania gospodarki. Na przestrzeni wieków obowiązywało wiele różnych systemów monetarnych. Zgromadzone tu multimedialne aplikacje w sposób przystępny i atrakcyjny wyjaśniają zasady, na których były one oparte, pokazują zalety i wady każdego z nich. W tej sali można także obejrzeć ogromnych rozmiarów monety szwedzkie z XVII w. zwane plätmyntami – czyli monetami płytowymi. Największa z nich waży 20 kilogramów! Ich rozmiary i waga sprawiały, że właściciele deponowali je w banku, który w zamian wydawał certyfikaty depozytowe, które były pierwszymi w Europie banknotami.