Treść artykułu

Ulica Wielkich Polskich Ekonomistów

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Pierwsza część ekspozycji – Ulica Wielkich Polskich Ekonomistów – jest poświęcona uczonym, których koncepcje ekonomiczne i dorobek naukowy przyczyniły się do rozwoju naszej gospodarki oraz pozwoliły lepiej zrozumieć finansowe zależności społeczne. Narodowy Bank Polski zadedykował wybitnym ekonomistom serię monet kolekcjonerskich, które zostały tu wyeksponowane. Na początku Ulicy spotykamy wirtualnego Fryderyka Skarbka (1792–1866), którego określa się często jako ojca polskiej myśli ekonomicznej. Możemy z nim „porozmawiać” i poznać jego poglądy ekonomiczno-gospodarcze.

Druga część – Ulica Bankowa – prezentuje rozwój organizacyjny banków po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Ważne miejsce zajmuje tu historia Pocztowej Kasy Oszczędności, która  powstała w 1919 r. i szybko stała się największą instytucją oszczędnościową w Polsce, a skrót PKO – symbolem oszczędzania. Na projekcjach architektury bankowej widać autentyczne gmachy z terenów polskich z I połowy XX w.

Ekspozycja jest w pewnym miejscu zwężona, to artystyczna wizja ekonomicznego kryzysu. Konieczność przejścia przez „wąskie gardło kryzysu”, które pojawiło się niespodziewanie na szerokiej ulicy, ma pokazać, że załamanie gospodarcze jest jednym z elementów świata ekonomii. Po kryzysie następuje powrót do stanu równowagi ekonomicznej, która jest zawsze bodźcem do rozwoju.

krachy_ludzie