Treść artykułu

Upadek komunizmu

11 Październik 2019

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Sala Upadek komunizmu stanowi syntezę najważniejszych zagadnień gospodarczych ilustrujących okres przejścia od gospodarki centralnie planowanej, nakazowo-rozdzielczej, do gospodarki wolnorynkowej. Ekspozycja poświęcona tematyce transformacji gospodarczej jest uzupełnieniem i symbolicznym zamknięciem czasów PRL. W tej części wystawy można prześledzić najważniejsze procesy i reformy, które doprowadziły do odbudowy gospodarki wolnorynkowej oraz odrodzenia rynku finansowego i kapitałowego.

Opowieść w sali Upadek komunizmu kończy przypomnienie denominacji złotego –  reformy walutowej, która była zwieńczeniem pierwszego etapu transformacji gospodarczej. 1 stycznia 1995 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął operację wymiany pieniędzy, czyli zastąpienia „starych” złotych nowymi w relacji – 10 000 : 1. W obiegu pojawiły się wówczas nowe znaki pieniężne: monety oraz banknoty z serii „Władcy polscy”, których projekty przygotował artysta plastyk, Andrzej Heidrich. W gablocie można zobaczyć różne nominały sprzed i po denominacji, dzięki czemu łatwo porównać wartość i szatę graficzną starych i nowych złotych.