Treść artykułu

Wyniki „III edycji Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z historii społeczno-gospodarczej”

29 Grudzień 2023

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Członkowie Kapituły Konkursu obradujący w składzie: prof. Wojciech Roszkowski (Przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Andrzej Nowak, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Jan Żaryn oraz dr Mateusz Guzikowski podjęli decyzję o przyznaniu trzech nagród oraz dwóch wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia trafiły do pięciu autorów najwyżej ocenionych prac magisterskich.

  • I Nagroda (Nagroda Główna) – w wysokości 15 000 zł – dla p. Karola Banacha za pracę pt. „Od Carta Mercatoria do statutów z Kenilworth. Uwarunkowania prawne oraz instytucjonalne handlu Hanzy niemieckiej w Królestwie Anglii w latach 1303–1326”, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim, pod kierunkiem naukowym p. dr. hab. Grzegorza Myśliwskiego, prof. UW.
  • II Nagroda – w wysokości 5 000 zł – dla p. Mariusza Fornagiela za pracę pt. „Reforma rolna w Polsce i Czechosłowacji w latach 1944-1948”, obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim, pod kierunkiem naukowym p. dr. hab. Janusza Mierzwy, prof. UJ.
  • II Nagroda – w wysokości 5 000 zł – dla p. Dawida Kowalika za pracę pt. „Nierówności społeczno-majątkowe szlachty w drugiej połowie XVI wieku na przykładzie województwa podlaskiego w świetle rejestrów podatkowych”, obronioną na Uniwersytecie w Białymstoku, pod kierunkiem naukowym p. prof. dr. hab. Cezarego Kuklo.
  • Wyróżnienie – w wysokości 2 500 zł – dla p. Rafała Glanza – za pracę pt. „Czarny rynek i Giełda Pieniężna w życiu gospodarczym Warszawy w latach 1941-1944”, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim, pod kierunkiem naukowym p. prof. dr. hab. Michała Kopczyńskiego.
  • Wyróżnienie – w wysokości 2 500 zł – dla p. Macieja Waleszczyńskiego za pracę pt. „Wreszcie zabrali się do robienia porządku”. Akcja ‘Porządek’ w PRL (1971–1972)”, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim, pod kierunkiem naukowym p. prof. dr. hab. Jerzego Kochanowskiego.

Gratulujemy Laureatom oraz ich Promotorom!