Treść artykułu

Wystawy czasowe

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Intencją wystaw czasowych organizowanych od 2013 roku przez Centrum Pieniądza NBP jest prezentowanie problematyki związanej z historią polskiego pieniądza i bankowości centralnej. Dotychczas - w holu głównym Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie - odbyły się trzy wystawy czasowe (Dzieje bankowości centralnej - Polska i USA, Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju, Wojenne losy polskiego złota). W 2015 roku Centrum Pieniądza NBP przygotowało mobilną wersję wystawy Wojenne losy polskiego złota. Dzięki niej goście odwiedzający Oddziały Okręgowe NBP mogli poznać historię ewakuacji zasobów kruszcowych Banku Polskiego SA w czasie II wojny światowej.

Dzieje bankowości centralnej - Polska i USA

W 2013 roku polska bankowość centralna obchodziła 185-lecie. Amerykanie świętowali zaś 100-lecie Systemu Rezerwy Federalnej (zwanej potocznie Fed). Z tej okazji Centrum Pieniądza NBP przygotowało wystawę pt. Dzieje bankowości centralnej - Polska i USA. Wiodącym motywem ekspozycji była historia polskiego banku centralnego oraz jego rola i znaczenie na tle burzliwych dziejów naszego kraju. Część wystawy poświęcono stuleciu banku centralnego USA (Systemu Rezerwy Federalnej) i zaprezentowano na niej sposób prowadzenia przez Fed polityki monetarnej w systemie państwa o strukturze federalnej. Gośćmi wernisażu wystawy był ówczesny ambasador USA w Polsce Stephen Mull oraz przedstawiciele nowojorskiego Fed.

Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju

W 2014 roku - z okazji 90. rocznicy powstania Banku Polskiego SA oraz wprowadzenia do obiegu nowej waluty naszego kraju (złotego polskiego) - Centrum Pieniądza NBP przygotowało konferencję naukową i wystawę pt. Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju. Celem obu wydarzeń było nie tylko przybliżenie postaci prof. Władysława Grabskiego jako polityka, człowieka nauki i ekonomisty, ale również przypomnienie efektów reform stabilizujących finanse państwa w trudnej sytuacji gospodarczej w jakiej znajdowała się Polska po odzyskaniu niepodległości.

Wojenne losy polskiego złota

W 2014 roku - w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Centrum Pieniądza NBP przygotowało wystawę poświęconą ewakuacji złota Banku Polskiego SA. Ekspozycja miała na celu przypomnienie o niezwykłym poświęceniu urzędników banku centralnego, którzy podjęli skuteczną próbę ocalenia rezerw stanowiących o stabilności ekonomicznej naszego kraju. Dzięki ich postawie i międzynarodowej współpracy, liczące prawie 80 ton zasoby kruszcowe, udało się uchronić przed przejęciem przez nazistowskie Niemcy. Kilkuletnia odyseja złota Banku Polskiego SA zakończyła się w 1947 roku, kiedy z Rumunii sprowadzono ostatnie skrzynie z cennym kruszcem. Dzięki niezłomności wielu osób polski rząd odzyskał zasoby, które stały się wymiernym wsparciem powojennej odbudowy kraju. Gościem wernisażu wystawy był gubernator Narodowego Banku Rumunii Mugur Isărescu oraz przedstawiciele ambasad krajów, które udzieliły pomocy i schronienia rezerwom złota Banku Polskiego SA.