Treść artykułu

Wystawy czasowe

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Wystawy czasowe przygotowane przez Centrum Pieniądza NBP to samodzielne propozycje programowe adresowane do szerokiej grupy odbiorców. Tematyka prezentacji nawiązuje do treści wystawy stałej.

Polskie rezerwy złota

Wystawa „Polskie rezerwy złota” przedstawia zagadnienie gromadzenia rezerw złota przez współczesne banki centralne, ze szczególnym uwzględnieniem rezerw przechowywanych przez Narodowy Bank Polski oraz wyjaśnia trudne kwestie związku złota z systemami pieniężnymi. Treść prezentacji została podzielona na dwie części: historyczną i współczesną. W części historycznej znajdują się informacje o złocie jako kruszcu inwestycyjnym, objaśnienie funkcjonujących od XIX do XX wieku systemów pieniężnych oraz historia polskich rezerw złota, z uwzględnieniem ewakuacji kruszcu Banku Polskiego SA w 1939 roku. Część poświęcona zagadnieniom współczesnym dotyczy rezerw złota NBP i powiązania zasobów kruszcowych banku centralnego z bezpieczeństwem finansowym państwa. Na wystawie warto zwrócić uwagę na unikalne zdjęcia pokazujące operację relokacji złota do Polski w 2019 roku. Operacja odbyła się w ważnym dla banku roku – w stulecie ustanowienia polskiej waluty, złotego. Powrót kruszcu do Polski NBP upamiętnił emisją złotej monety kolekcjonerskiej w kształcie sztabki.

Polskie rezerwy złota

Pliki do pobrania: