Treść artykułu

Publikacja „Wielcy Polscy Ekonomiści”

06 Lipiec 2023

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Publikacja „Wielcy Polscy Ekonomiści” przybliża sylwetki najwybitniejszych polskich działaczy gospodarczych i społecznych, którzy pasję naukową łączyli z patriotyzmem i chęcią służenia Polsce. Biografiom towarzyszy prezentacja najważniejszych koncepcji i nurtów ekonomicznych, które były przedmiotem polskiej debaty publicznej w drugiej połowie XIX w. i w pierwszych dekadach XX w. Intelektualne dziedzictwo polskich ekonomistów zadziwia swoją aktualnością i ponadczasowym ujęciem wielu spraw, którymi żyjemy obecnie. Zachęcamy do lektury!

Pliki do pobrania: