Treść artykułu

Szkoły podstawowe OLD

03 Luty 2020

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Oferta dla klas 03

O pieniądzu to i owo

zajęcia na ekspozycji

grupa wiekowa: klasy 0−2

opis: Uczestnicy zajęć dowiadują się, skąd się wzięły pieniądze, jak zmieniał się ich wygląd i dlaczego na świecie są różne waluty.

sale: Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Laboratorium autentyczności, Bank Centralny, Spotkanie z pieniądzem

czas trwania: około 35–45 min. zajęć na ekspozycji; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 75 min.

Nasz polski złoty

zajęcia na ekspozycji

grupa wiekowa: klasy 2−3

opis: Bohaterem zajęć jest polski złoty. W czasie zajęć uczestnicy poznają rodzimą walutę, jej emitenta, czyli Narodowy Bank Polski, dowiadują się także, jak powstają banknoty i monety.

sale: Bank Centralny, Laboratorium autentyczności, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza

czas trwania: około 35–45 min. zajęć na ekspozycji; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 75 min.

5 × pieniądz

zajęcia na ekspozycji

grupa wiekowa: klasy 3.

opis: Pięć bardzo różnych opowieści o pieniądzach: skąd się wzięły, jak wyglądały dawniej, jakie wizerunki znajdują się na współczesnych polskich banknotach obiegowych oraz czy monety zawsze są okrągłe.

sale: Twórca pieniądza i produkcja pieniądza, Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Gabinet numizmatyka, Skarbiec

czas trwania: około 60 min. zajęć na ekspozycji; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 90 min.

Orzeł czy reszka, gdzie zwierzak mieszka?

zajęcia na ekspozycji

grupa wiekowa: klasy 2−3

opis: Zajęcia są poświęcone monetom – ich historii, budowie, rodzajom. Rozwiązując zagadki, dzieci podążają tropem zwierząt widniejących na monetach z całego świata. Dowiadują się, dlaczego niektóre państwa umieszczają na swoich monetach wizerunki zwierząt, i jednocześnie poznają proces projektowania i produkcji monet.

sale: Twórca pieniądza i produkcja pieniądza, Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Gabinet numizmatyka, Skarbiec

czas trwania: około 60−90 min. zajęć na ekspozycji; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 90-120 min.

Od denara do złotego

zwiedzanie tematyczne

grupa wiekowa: klasy 2−3

opis: Zwiedzanie tematyczne przeznaczone dla młodszych grup szkolnych, przyjeżdżających do Warszawy na wycieczkę. W czasie wizyty grupa w towarzystwie animatora będzie podążać śladem pieniądza na ziemiach polskich.

sale: Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Bank Centralny, Skarbiec, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza

czas trwania: około 60 min. zwiedzania; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 90 min.

Pieniądzem może być wszystko?

warsztaty w sali edukacyjnej

grupa wiekowa: klasy 1−3

opis: Zanim wynaleziono monety, funkcję pieniądza spełniały inne przedmioty, które nazywamy płacidłami. Aby płacidło zostało uznane za środek wymiany handlowej, musiało spełniać wiele warunków. Warsztaty Pieniądzem może być wszystko? wyjaśniają, czym były płacidła, jakich przedmiotów do płacenia używano w różnych rejonach świata i dlaczego.

sale: edukacyjna, Antyk – Średniowiecze – Nowożytność

czas trwania: około 60 min. warsztatów; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 90 min.

uwaga: nie ma możliwości prowadzenia warsztatów dla dwóch grup jednocześnie

Oferta dla klas 46

5 × pieniądz

zajęcia na ekspozycji

grupa wiekowa: klasy 4.

opis: Pięć bardzo różnych opowieści o pieniądzach: skąd się wzięły, jak wyglądały dawniej, jakie wizerunki znajdują się na współczesnych polskich banknotach obiegowych oraz czy monety zawsze są okrągłe.

sale: Twórca pieniądza i produkcja pieniądza, Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Gabinet numizmatyka, Skarbiec.

czas trwania: około 60 min. zajęć na ekspozycji; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 90 min.

Orzeł czy reszka, gdzie zwierzak mieszka?

zajęcia na ekspozycji

grupa wiekowa: klasy 4.

opis: Zajęcia są poświęcone monetom – ich historii, budowie, rodzajom. Rozwiązując zagadki, dzieci podążają tropem zwierząt widniejących na monetach z całego świata. Dowiadują się, dlaczego niektóre państwa umieszczają na swoich monetach wizerunki zwierząt, i jednocześnie poznają proces projektowania i produkcji monet.

sale: Twórca pieniądza i produkcja pieniądza, Antyk – średniowiecze – nowożytność, Gabinet numizmatyka, Skarbiec

czas trwania: około 60−90 min. zajęć na ekspozycji; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 90-120 min.

Był sobie pieniądz

zajęcia na ekspozycji

grupa wiekowa: klasy 4−6

opis: W czasie zajęć uczniowie poznają etapy rozwoju pieniądza – od pojawienia się pierwszych płacideł, przez wynalezienie monet do powstania pierwszych banknotów. Dowiadują się także, jak Narodowy Bank Polski dba o wartość polskiego pieniądza.

sale: Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Systemy pieniężne, Wielkich Polskich Ekonomistów, Bank Centralny, Skarbiec

czas trwania: około 60 min. zajęć na ekspozycji; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 90 min.

Pieniądzem może być wszystko?

warsztaty w sali edukacyjnej

grupa wiekowa: klasa 4

opis: Zanim wynaleziono monety, funkcję pieniądza spełniały inne przedmioty, które nazywamy płacidłami. Aby płacidło zostało uznane za środek wymiany handlowej, musiało spełniać wiele warunków. Warsztaty Pieniądzem może być wszystko? wyjaśniają, czym były płacidła, jakich przedmiotów do płacenia używano w różnych rejonach świata i dlaczego.

sale: edukacyjna, Antyk – Średniowiecze – Nowożytność

czas trwania: około 60 min. warsztatów; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP - około 90 min.

uwaga: nie ma możliwości prowadzenia warsztatów dla dwóch grup jednocześnie

Twórca pieniądza i produkcja pieniądza

warsztaty w sali edukacyjnej

grupa wiekowa: klasy 5−6

opis: Tworzenie banknotów to skomplikowany proces, angażujący wiele osób i instytucji. Każdy element banknotu ma określone znaczenie, a liczne zabezpieczenia chronią go przed fałszerstwem. Banknoty to także swego rodzaju wizytówki państw, w których je wyemitowano. Warsztaty wyjaśniają tajniki projektowania i produkcji pieniędzy oraz znaczenie poszczególnych znaków na banknotach. Uczestnicy zajęć mogą też zaprojektować banknot i doświadczyć, jak niełatwym zdaniem jest dostosowanie wizji artystycznej do obowiązujących zasad produkcji pieniądza.

sale: edukacyjna, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza

czas trwania: około 90 min. warsztatów; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

uwaga: nie ma możliwości prowadzenia warsztatów dla dwóch grup jednocześnie

Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów

warsztaty w sali edukacyjnej

grupa wiekowa: klasy 5−6

opis: Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem! Nie wolno także posługiwać się fałszywymi pieniędzmi. W związku z tym warto się nauczyć odróżniać banknot prawdziwy od podrobionego, a to wymaga poznania różnych typów zabezpieczeń. Warsztaty Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów wyjaśnią, jak są zabezpieczane banknoty, które zabezpieczenia widać gołym okiem, a które są ukryte. Uczestnicy zajęć dowiedzą się także, co powinna zrobić osoba, która obawia się, że ma fałszywy banknot.

sale: edukacyjna, Laboratorium autentyczności

czas trwania: około 90 min. warsztatów; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

uwaga: nie ma możliwości prowadzenia warsztatów dla dwóch grup jednocześnie

Od denara do złotego

zwiedzanie tematyczne

grupa wiekowa: klasy 4

opis: Zwiedzanie tematyczne przeznaczone dla młodszych grup szkolnych, przyjeżdżających do Warszawy na wycieczkę. W czasie wizyty grupa w towarzystwie animatora będzie podążać śladem pieniądza na ziemiach polskich.

sale: Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Bank Centralny, Skarbiec, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza

czas trwania: około 60 min. zwiedzania; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 90 min.

Oferta dla klas 78

Dzieje złotego

zajęcia na ekspozycji

grupa wiekowa: klasy 7−8

opis: Podczas zajęć uczniowie poznają historię polskiej waluty, począwszy od „złotego wieku” Rzeczypospolitej, przez okres międzywojenny, aż do denominacji z 1995 r. Dowiadują się, w jaki sposób najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski znalazły odzwierciedlenie w rozwoju złotego.

sale: Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Gabinet numizmatyka, Bank Centralny, Upadek komunizmu, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza

czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Pieniądz. Mały przedmiot − wielka historia

zajęcia na ekspozycji

grupa wiekowa: klasy 7−8

opis: Pieniądz – miernik wartości i środek wymiany – jest także nośnikiem informacji, świadectwem historii. Uczestnicy zajęć, analizując wizerunki i napisy na monetach oraz banknotach, odkrywają powiązania pieniądza z ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski i Europy.

sale: Antyk – Średniowiecze – Nowożytność, Systemy pieniężne, Gabinet numizmatyka, Wojny, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza

czas trwania: około 90 min. zajęć na ekspozycji; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Twórca pieniądza i produkcja pieniądza

warsztaty w sali edukacyjnej

grupa wiekowa: klasa 7.

opis: Tworzenie banknotów to skomplikowany proces, angażujący wiele osób i instytucji. Każdy element banknotu ma ściśle określone znaczenie, a liczne zabezpieczenia chronią go przed fałszerstwem. Banknoty to także swego rodzaju wizytówki państw, w których je wyemitowano. Warsztaty wyjaśniają tajniki projektowania i produkcji pieniędzy oraz znaczenie poszczególnych znaków na banknotach. Uczestnicy zajęć mogą też zaprojektować banknot i doświadczyć, jak niełatwym zdaniem jest dostosowanie wizji artystycznej do obowiązujących zasad produkcji pieniądza.

sale: edukacyjna, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza

czas trwania: około 90 min. warsztatów; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

uwaga: nie ma możliwości prowadzenia warsztatów dla dwóch grup jednocześnie

Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów

warsztaty w sali edukacyjnej

grupa wiekowa: klasy 7 – 8

opis: Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem! Nie wolno także posługiwać się fałszywymi pieniędzmi. W związku z tym warto się nauczyć odróżniać banknot prawdziwy od podrobionego, a to wymaga poznania różnych typów zabezpieczeń. Warsztaty Sprawdzam! Laboratorium autentyczności banknotów wyjaśnią, jak są zabezpieczane banknoty, które zabezpieczenia widać gołym okiem, a które są ukryte. Uczestnicy zajęć dowiedzą się także, co powinna zrobić osoba, która obawia się, że ma fałszywy banknot.

sale: edukacyjna, Laboratorium autentyczności

czas trwania: około 90 min. warsztatów; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

uwagi: nie ma możliwości prowadzenia warsztatów dla dwóch grup jednocześnie

Zwiedzanie ogólne Centrum Pieniądza NBP

zwiedzanie ogólne

grupa wiekowa: klasy 7−8 szkoły podstawowej

opis: Taką wizytę polecamy grupom szkolnym, które przyjeżdżają do Warszawy na wycieczkę i dla których pobyt w Centrum Pieniądza NBP jest jedną z licznych atrakcji. Zwiedzanie ekspozycji z animatorem trwa około 90 minut. W tym czasie uczniowie zwiedzą najważniejsze sale ekspozycyjne i poznają najciekawsze eksponaty.

czas trwania: około 90 min. zwiedzania; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Akcje Lato w mieście i Zima w mieście

W okresie ferii zimowych i wakacji Centrum Pieniądza NBP bierze udział w  warszawskich akcjach Zima w mieście i Lato w mieście. Program oraz termin rozpoczęcia zapisów jest każdorazowo ogłaszany na stronie internetowej Centrum Pieniądza NBP www.cpnbp.pl.