Treść artykułu

Pieniądz w okresie rozbiorów

22 Luty 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Dzieje pieniądza w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim oraz w okresie powstania listopadowego były bardzo interesujące. Fakt, że właśnie w XIX wieku powstał pierwszy na ziemiach polskich bank centralny jeszcze mocniej działa na wyobraźnię.