Treść artykułu

Polskie rezerwy złota

31 Styczeń 2022

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Wystawa „Polskie rezerwy złota” – to edukacyjna ekspozycja mobilna Centrum Pieniądza NBP, którą od września do listopada 2021 roku prezentowano w kilku polskich miastach:
w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.

Ekspozycja plenerowa w formie monety o średnicy 12 m i wysokości 2,3 m przedstawiała najważniejsze zagadnienia wyjaśniające historyczne związki złota z systemami pieniężnymi w przeszłości oraz kwestie gromadzenia rezerw złota przez współczesne banki centralne – w tym również przez Narodowy Bank Polski.

Treść wystawy została podzielona na dwie części: historyczną i współczesną. W części historycznej znalazły się informacje o złocie jako kruszcu inwestycyjnym, objaśnienie funkcjonujących od  XIX do XX wieku systemów pieniężnych oraz historia polskich rezerw złota, z uwzględnieniem ewakuacji kruszcu Banku Polskiego SA w 1939 roku. Część poświęcona zagadnieniom współczesnym dotyczyła rezerw złota w NBP i powiązania zasobów kruszcowych banku centralnego z bezpieczeństwem finansowym państwa. Na planszach wystawy można było także zobaczyć unikatowe zdjęcia z przeprowadzonej  w 2019 r. operacji relokacji części krajowych rezerw ze skarbca Banku Anglii do skarbców NBP.

Za pośrednictwem sieci oddziałów okręgowych NBP, dzięki mobilnemu charakterowi prezentacji, wskazana wyżej tematyka mogła być popularyzowana w całym kraju. Wystawie towarzyszył katalog, czyli specjalne wydanie „Bankoteki”, której wersja elektroniczna jest dostępna online. Zachęcamy do lektury!

Pliki do pobrania: