Treść artykułu

Unie walutowe i gospodarcze

01 Kwiecień 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Poznaj dzieje unii monetarnych i gospodarczych, które prowadziły do stworzenia kolejnych
europejskich wspólnot, aż do podpisania Traktatu z Maastricht i powstania Unii Europejskiej.

Dzięki licznym aplikacjom multimedialnym dowiesz się co sprawia, że państwa dążą do
wspólnego działania, a także na jakich zasadach funkcjonują one w ramach konkretnych unii
gospodarczych.

panorama_eu